Bevara landsbygdsskolorna!

VLT

Närheten till en skola är naturligtvis viktig oavsett var en skolbarnsfamilj bor i kommunen. På en viktig punkt skiljer sig en mindre skola på landet sig mot en liten skola i stan. Skolan på landet är i många fall den enda sammanhållande länken i bygden och dessutom en förutsättning för bygdens fortsatta utveckling.
Självklart är skolan i första hand till för barnens kunskapsinlärning men vi som har att fatta beslut måste ändå försöka se till helheten.
Västerås kommun har som mål att utveckla sina stadsdelar. Från centerpartiets sida har vi hävdat i många år att detta handlar likaväl om Råby/Pettersberg som om Haraker och Sevalla.

Vi har idogt kämpat för att hela kommunen ska omfattas av kommunens alla mål och policies. Det kan handla om bredband, vägunderhåll, stöttning av lokala utvecklingsgrupper etcetera.
Centerpartiet önskar ett större gehör av majoriteten i kampen för stadsdelarnas/kommundelarnas utveckling. Vi har stöttat kommunens engagemang för stadsdelsutveckling på Råby, Bjurhovda och stöttar även utvecklingen på Pettersberg. På Pettersberg är det tänkt att Mimer ska ta över skolan och renovera den. Vår kritik angående projektet på Pettersberg är att Mimers styrelse borde ha varit mer involverad från början innan Mimer går in som ägare till skolan.
Nu behöver vi majoritetens stöd då det gäller de små landsbygdsskolorna och nu främst Haraker som är nedläggningshotad.

Haraker är en typisk landsbygdsort i kommunens yttre kant som varken har affär eller någon större service. Däremot har man en småskola och en kyrka. Inflyttningen har varit positiv de senaste åren och det finns tomter till salu och en viss efterfrågan.
Att stänga skolan skulle slå oerhört hårt mot en sådan ort. Centerpartiet vill tillsammans med majoriteten hitta alla möjliga alternativ för att kunna bevara skolan och därmed säkerställa Harakers fortsatta utveckling.

Centerpartiet är inte främmande för att stödja en friskola om sådana intressen finns. Det viktigaste är att inte fatta ett snabbt beslut om nedläggning på kommundelsnämndens möte den 26 november. Förutsättningarna för ett bevarande av Harakers skola måste nu börja ta form. På kommunstyrelsens sammanträde den 20 november vädjade vi till majoriteten att inte fatta ett förhastat beslut.