Västerås kommun behöver sina landsbygdsskolor!

VLT

I Västerås bor cirka 130 000 personer, var-av ungefär 25 000 utanför själva tätorten.
I dagsläget finns endast ett fåtal landsbygdsskolor kvar: Tortuna, Romfartuna, Dingtuna, Ekeby, Orresta och Sevalla.
Förra hösten lades Harakers skola ner och det är stor risk att Sevallaskolan nu också försvinner.
Att lägga ner en skola på landet får mycket större konsekvenser än att lägga ner en skola inne i en tätort om det finns en annan skola i närheten.
Västerås kommun har behov av att växa och utvecklas, även på landsbygden.
All framtida expansion ska inte och kan inte enbart ske i förtätning av stadens grönområden eller i området kring Geddeholm.

Vi i centerpartiet ser skolan som ett nav i en bygds utveckling. Där läggs grunden för gemenskapskänslan bland människor i bygden.
Små landsbygdsskolor kan också vara en tillgång för fler än barn boende på landsbygden. Vi vet att föräldrar från stan redan i dag väljer att låta sina barn gå i en mindre skola. Den miljön och pedagogiken skulle kunna utvecklas ännu mer så att fler fick chansen att gå i en landsbygdsskola.
Likväl som att skolbarn bussas från landsbygd till tätort, borde även det omvända fungera.
Det kan också finnas förutsättningar att driva en landsbygdsskola på andra sätt än vad som görs i dag. Det viktigaste är att kvaliteten säkras. Flera goda exempel finns att hämta i andra kommuner, exempelvis med föreningskooperativ eller ideella byalag som äger och underhåller skollokalerna.

I dag, torsdag, kommer kommunfullmäktige att debattera centerpartiets motion om att kommunen bör ha en strategi för att behålla och utveckla de landsbygdsskolor som finns kvar, en strategi som även Proaros ställer sig positiv till.
Det är dags att ta ett helhetsgrepp om landsbygdsskolorna!
Skulle landsbygdsskolorna försvinna, försvinner också de pedagogiska möjligheter som en mindre skola på landet kan erbjuda och till syvende och sist är det barnen som kommer i kläm.