Låt Haraker få sin friskola

VLT

I dag (mindre än en vecka innan skolstarten) kommer frågan om att överklaga skolverkets och länsrättens beslut om start av friskola i Haraker till kommunstyrelsen.

För ett år sen stängdes den kommunala skolan, trots stora protester från elever och föräldrar. När beslutet var fattat tog föräldrar på orten initiativ och kom i kontakt med företaget Olympica AB som visade sig vara intresserade av att starta friskola i Haraker. Hoppet tändes på nytt. Skolverket godkände ansökan om start av friskola. Vad gjorde då socialdemokraterna och vänstern i Skultuna, jo de överklagade beslutet till länsrätten. Även i denna instans fick skolan godkänt och skulle kunna starta till höstterminen 2005.
Detta räckte dock inte för Skultuna kommundelsnämnds majoritet. Frågan drivs vidare och flyttas nu till kommunstyrelsen som skall överklaga beslutet ytterligare en gång via kammarrätten för att försöka hindra starten av friskolan. Inte nog med detta, man begär uppskov och förlängd tid för att kunna överklaga beslutet från den 25 juli till den 22 augusti det vill säga fem dagar efter elevernas skolstart.

Vi vill vädja till socialdemokraterna och vänstern i kommunstyrelsen Västerås. Sluta överklaga och låt eleverna som vill få börja i Harakers skola. Det handlar om 24 elever i skolan och sex barn i förskoleklass. Det är ett lokalt initiativ, en skola på landsbygden med föräldrar och elever som vill ha kvar sin skola. Kostnaden per elev är densamma oavsett om eleverna går inne i Skultuna eller i en friskola i Haraker. Låt detta initiativ bli verklighet och sluta bråka!