Arbetsmarknadspolitiken i Västerås har havererat

VLT

8,2 pocent av västeråsarna är a rbetslösa och det är den högsta arbetslösheten i länet. Det är två procent högre arbetslöshet än genomsnittet i Sverige. Vi närmar oss att var tionde västeråsare är arbetslös.
Socialdemokraterna både i Västerås och i riket har tappat kontrollen över arbetsmarknadspolitiken. I propositionen om arbetsmarknadsfrågor föreslås plusjobb. Det innebär ca 350 plusjobb i Västerås. Vad är då ett plusjobb?
Ett arbete som inte får ersätta ett befintligt arbete.
Ett arbete som i dag inte finns.
Ett arbete som inte får innebära att det behövs långsiktigt.
Det vill säga, arbetslösa i Västerås skall erbjudas plusjobb som inte får betyda något och får inte leda till att man behövs. Inte nog med detta, plusjobben kommer bara att finnas över valet (2006-2007).
Vem vill ha ett plusjobb på dessa premisser?
I Västeråsalliansen har vi i stället föreslagit konkreta åtgärder i Västerås stad för att komma tillrätta med arbetslösheten. Det handlar om ett intensivare samarbete med alla arbetsmarknadens parter.
Det handlar om att starta ett jobbcentrum i Västerås och att få igång arbetsmarknaden med fler anställningar. Coacher är ett annat konkret exempel. De arbetar med arbetslösa försörjningsstödstagare och guidar till arbete eller utbildning.
Det krävs särskilda åtgärder för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. I dag är det över 1 400 ungdomar långtidsarbetslösa i Västerås. Ungdomar riskerar att fastna och aldrig komma ur en ond cirkel med beroende av försörjningsstöd och inget riktigt arbete. Även här krävs det akuta åtgärder med aktiviteter och förberedelser för att kunna få fullständig gymnasiekompetens, lärlingsutbildning eller praktik så att de kan bli attraktivare på arbetsmarknaden.
Vi i Västeråsalliansen har gemensamt inför budgeent 2006 föreslagit en extra satsning på arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar.