Det personliga ansvaret smäller högt

VLT

Ett nytt år borde starta med nya möjligheter och framtidstro. Likväl börjar året med att barn och vuxna, genom oförsiktighet och obetänksamhet, skadas av fyrverkeripjäser med otäcka kroppsskador som följd och till och med avlider. Även känsliga människor och husdjur får onödigt lidande i samband med nyårsnatten och dagarna strax innan och efter

Det är inte konstigt att upprörda röster gör sig gällande och det är med all rätt. Att fira högtider är viktigt men måste ske under former så att ingen känner sig kränkt eller kommer till skada. Under det senaste nyårsfirandet blev det uppenbart att många västeråsare blev störda, oroliga och irriterade av det omfattande användandet av raketer och smällare.

Även förra året höjdes röster om politiskt agerande i kommunen. Detta resulterade i att de lokala ordningsföreskrifterna
ändrades till att begränsa användandet av pyrotekniska varor till nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton från 15.00 till 03.00. Som tidigare krävs polistillstånd för alla andra tillfällen.

Det är uppenbart att detta inte har efterlevts av ett antal personer då skjutandet har skett vid fler tillfällen än de som är föreskrivna.

Vi politiker lovade också att jobba för att västeråsarna skulle få mer och bättre information om vilka regler som gäller. Det har också gjorts genom riktade brev till olika nätverk, genom brev med uppmaningar till de försäljningsställen som fått tillstånd att sälja pyrotekniska varor. Under vecka 51 och 52 gick en radiojingel i den kommersiella radion med information om vilka regler som gäller. På Västerås och polisens respektive hemsidor har tydliggjorts vilka regler som gäller.

Men naturligtvis kommer vi fortsätta att arbeta med fler kreativa kanaler för information. Detta görs i huvudsak genom Värna Västerås.

Det viktigaste ansvaret ligger dock hos oss själva. Föräldrar ansvarar för att att barn och ungdomar inte olovligt fyrar av raketer och stör omgivningen. Affärerna som säljer pyrotekniska varor har också ett ansvar att inte sälja till minderåriga.

Genom attt visa ansvar och respekt till varandra hjälps vi åt att skapa ett samhälle där vi kan känna trygghet och trivsel.

Det personliga ansvaret smäller högt

Skriver i VLT tillsammans med övriga Västeråsalliansen.

Ett nytt år borde starta med nya möjligheter och framtidstro. Likväl börjar året med att barn och vuxna, genom oförsiktighet och obetänksamhet, skadas av fyrverkeripjäser med otäcka kroppsskador som följd och till och med avlider. Även känsliga människor och husdjur får onödigt lidande i samband med nyårsnatten och dagarna strax innan och efter

Det är inte konstigt att upprörda röster gör sig gällande och det är med all rätt. Att fira högtider är viktigt men måste ske under former så att ingen känner sig kränkt eller kommer till skada. Under det senaste nyårsfirandet blev det uppenbart att många västeråsare blev störda, oroliga och irriterade av det omfattande användandet av raketer och smällare.

Även förra året höjdes röster om politiskt agerande i kommunen. Detta resulterade i att de lokala ordningsföreskrifterna
ändrades till att begränsa användandet av pyrotekniska varor till nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton från 15.00 till 03.00. Som tidigare krävs polistillstånd för alla andra tillfällen.

Det är uppenbart att detta inte har efterlevts av ett antal personer då skjutandet har skett vid fler tillfällen än de som är föreskrivna.

Vi politiker lovade också att jobba för att västeråsarna skulle få mer och bättre information om vilka regler som gäller. Det har också gjorts genom riktade brev till olika nätverk, genom brev med uppmaningar till de försäljningsställen som fått tillstånd att sälja pyrotekniska varor. Under vecka 51 och 52 gick en radiojingel i den kommersiella radion med information om vilka regler som gäller. På Västerås och polisens respektive hemsidor har tydliggjorts vilka regler som gäller.

Men naturligtvis kommer vi fortsätta att arbeta med fler kreativa kanaler för information. Detta görs i huvudsak genom Värna Västerås.

Det viktigaste ansvaret ligger dock hos oss själva. Föräldrar ansvarar för att att barn och ungdomar inte olovligt fyrar av raketer och stör omgivningen. Affärerna som säljer pyrotekniska varor har också ett ansvar att inte sälja till minderåriga.

Genom attt visa ansvar och respekt till varandra hjälps vi åt att skapa ett samhälle där vi kan känna trygghet och trivsel.