Dags för nytänkande på byggmarknaden

VLT

Västerås växer och det finns behov av nya bostäder. Vi har många färdiga planer för flerfamiljshus, till exempel Lillåudden, Skilje­bo, Öster Mälarstrand, Korsängs­skolan, Mimerkvarteren och Östra hamnen. Vi har också ett behov av att inom äldre områden, som Viksäng och Malmaberg, Pettersberg få till stånd nya hus med hiss och andra anpassningar så att äldre och personer med funktionshinder kan få en modern lägenhet i sitt område. Dessa bör vara hyresrätt för att komplettera
områdenas karaktär och få i gång flytt­kedjor så att äldre lägenheter utan hiss kan frigöras till ungdomar och nya västeråsare. Tomtmark finns och planer kan tas fram snabbt på dessa områden.
Det stora bekymret är att byggherrarna inte vill uppföra hyresrätter eftersom de inte kan få den ekonomiska kalkylen att gå ihop. Produktionskostnaderna är nu så höga att hyran per kvadratmeter tangerar 1500 kronor per år. För en trea på 70 kvadrat­meter ger det en månadshyra om 8?750 kronor. En sådan hyra kan accepteras i sjönära eller centrala områden, men blir svårt i övriga.

Västeråsalliansen tar nu tag i problemet genom att ta upp diskussioner med byggherrarna för att se vad Västerås stad kan hjälpa till med. Vi är beredda att titta på varje uppslag som kan minska bygg­kostnaderna och hyran. Det kan gälla markpriser, exploateringskostnader, krav på utformning med mera. Vi ser också gärna en ökad konkurrens på bygg­marknaden. I dag är marknaden överhettad och det är svårt att få in anbud på bygg­projekt. Vi ser därför gärna att fler bygg­företag både utom och inom Sverige etablerar sig i Västerås.
Därutöver har det kommunala bostadsbolaget Mimer fått möjlighet att kombine­ra byggnation av olika upplåtelseformer för att på så sätt kunna bygga nya hyresrätter. Nyproduktion av bostäder inom Mimer är Kv Kleopatra, Kv Rullstenen, Skiljebo
centrum samt Lillåudden 2008, Pettersberg, Vallby och Kv Regementet 2009.

Dags för nytänkande på byggmarknaden

Skriver i VLT tillsammans med resten av Västeråsalliansen.

Västerås växer och det finns behov av nya bostäder. Vi har många färdiga planer för flerfamiljshus, till exempel Lillåudden, Skilje­bo, Öster Mälarstrand, Korsängs­skolan, Mimerkvarteren och Östra hamnen. Vi har också ett behov av att inom äldre områden, som Viksäng och Malmaberg, Pettersberg få till stånd nya hus med hiss och andra anpassningar så att äldre och personer med funktionshinder kan få en modern lägenhet i sitt område. Dessa bör vara hyresrätt för att komplettera områdenas karaktär och få i gång flytt­kedjor så att äldre lägenheter utan hiss kan frigöras till ungdomar och nya västeråsare. Tomtmark finns och planer kan tas fram snabbt på dessa områden.
Det stora bekymret är att byggherrarna inte vill uppföra hyresrätter eftersom de inte kan få den ekonomiska kalkylen att gå ihop. Produktionskostnaderna är nu så höga att hyran per kvadratmeter tangerar 1500 kronor per år. För en trea på 70 kvadrat­meter ger det en månadshyra om 8?750 kronor. En sådan hyra kan accepteras i sjönära eller centrala områden, men blir svårt i övriga.

Västeråsalliansen tar nu tag i problemet genom att ta upp diskussioner med byggherrarna för att se vad Västerås stad kan hjälpa till med. Vi är beredda att titta på varje uppslag som kan minska bygg­kostnaderna och hyran. Det kan gälla markpriser, exploateringskostnader, krav på utformning med mera. Vi ser också gärna en ökad konkurrens på bygg­marknaden. I dag är marknaden överhettad och det är svårt att få in anbud på bygg­projekt. Vi ser därför gärna att fler bygg­företag både utom och inom Sverige etablerar sig i Västerås.
Därutöver har det kommunala bostadsbolaget Mimer fått möjlighet att kombine­ra byggnation av olika upplåtelseformer för att på så sätt kunna bygga nya hyresrätter. Nyproduktion av bostäder inom Mimer är Kv Kleopatra, Kv Rullstenen, Skiljebo centrum samt Lillåudden 2008, Pettersberg, Vallby och Kv Regementet 2009.