Nu verkställer vi grön politik!

Skriver i dagens VLT tillsammans med resten av Västeråsalliansen.

Kent Ryberg (s), före detta kommunalråd slår den 23 juni på stora trumman och återupprepar gamla mantran om socialdemokraternas förträfflighet. Vi i Västeråsalliansen har drivit miljö- och klimatfrågorna på ett mycket aktivt sätt, redan under förra mandat­perioden då vi började vårt samarbete. Att vara i opposition och lägga motioner som slår in öppna dörrar när socialdemokraterna själva hade kunnat öka takten under åren 2002-2006 blir inte trovärdigt.

Nu verkställer vi grön politik i Västerås­alliansen. Vi tog initiativ till att i investeringsbudgeten för 2008 till 2011 satsa 100 Mkr för att energieffektivisera kommunens lokaler och göra dem klimatsmarta. I den strategiska planen lyfter vi fram att vi till 2011 skall bygga vi minst 200 lågenergihus.

Det är bra att (s) värnar om den ekologiska och närproducerade maten. Med Västerås­alliansen i täten så har Proaros ökat andelen ekologisk mat inom den kommunala utföraren från 2006 till 2007, från 10 procent till att i dag vara 15 procent. Vi vill gärna nå målet om 25 procent ekologiskt och närodlat enligt Proaros mål och riktlinjer för att äta “S.M.A.R.T.
Vi anser att det är bättre att verkligen ta reda på hur råvaruprishöjningarna slår för alla våra inköp av skolmat, respektive mat för de äldre, vilket vi angav i samband med budgetbeslutet i juni. Trots allt så är nästan 80 procent av maten traditionellt tillverkad av icke ekologisk mat. Skall den prishöjningen inte få del av extra resurser i så fall? Med Kent Rybergs argument drabbas äldreomsorgen och förskolan av besparingar på maten.

Under den (s)-styrda majoritetstiden satsades inga resurser på naturvården. Västeråsalliansen prioriterar grönområden och den biologiska mångfalden och tillför en miljon kronor extra för att år 2009 få till en ytterligare ekologtjänst inom Tekniska nämnden och få fart på skötselarbetet i våra naturreservat.
Vi har under 2007 sett till att följande miljö- och klimatförbättringar har fått prioritet:

Samtliga medarbetare och styrelsen i Mimer utbildas i Ecodriving. 65 procent av stadens personbilar går på förnyelsebart bränsle (el, biogas eller etanol). Detta är en ökning med 15 procent sedan 2006. En tydlig prioritet i den strategiska planen är att 100 procent av personbilarna som används i kommunen skall gå på förnyelsebara bränslen. 60 procent av alla förskolor och skolor är certifierade enligt Grön Flagg eller skola för hållbar utveckling. En 15 procentig ökning sedan 2006!

Bjurhovdaskolan blir Sveriges tredje största solcellsanläggning och byggs under denna period. Överskottet av elproduktion från solen tas om hand av Mälarenergi. Skolorna i Dingtuna och Ekeby får vardera en solcellsanläggning på runt 200 kvadratmeter.
Västerås stad kommer att delta i Energimyndighetens program för “Uthålliga kommuner”. Kommunstyrelsen beslöt efter initiativ från Västeråsalliansen att ansöka om deltagande från 2008-2011. Stöd ifrån forskare och energiexperter kommer att bidra till energiomställningen i kommunen, tillsammans med näringslivet i Västerås.

Det känns bra att vi är eniga mellan majoritet och opposition att stärka Västerås som ett miljöföredöme. Vi vill fortsätta utveckla så att fler går och cyklar till jobbet. Satsningar på biogasfordon och elhybridfordon är viktigt. Vi vill också göra stora satsningar för att nå vårt mål i strategiska planen med 4 procents ökning i stadstrafiken varje år. Sammantaget har vi bra möjligheter att Västerås blir en trivsam och miljövänlig kommun!