Västerås stad bör äga och ansvara för förvaltningen av Ängsö

Skriver i VLT tillsammans med Heléne Lind.

Knäckfrågan kan väl sammanfattas till att den nuvarande driften i Westmannastiftelsens regi inte bär sig ekonomiskt. Då ingen av berörda ägarkommuner är intresserade av att ge utökat ekonomiskt stöd eller utnyttja sin förköpsrätt har stiftelsen därför beslutat sig för att avveckla sitt engagemang och sälja fastigheten.

Nu är detta inget man gör i en handvändning då stiftelsens stadgar säger att man bara kan sälja till ägarkommunerna, och läns­styrelsen säger att ingen ­avstyckning får ske utan en försäljning måste omfatta hela fastigheten, det vill ­säga nästan hela Ängsö. Detta grundar sig naturligtvis i att fastigheten som ­sådan är mycket intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv då den bevarats i närmast originalskick i flera hundra år.
Som framgår i tidigare artiklar är alltså Ängsös framtid ingen liten fråga.

Ekonomiskt börjar läget bli akut och detta kräver att det fattas ett politiskt beslut i ärendet. Västeråsalliansen har ett ekonomiskt ansvar för allt som skall finansieras med västeråsarnas pengar. Är då fortsatta investeringar i Ängsö det självklara valet?

Vid våra interna diskussioner i Centerpartiet framkommer det att våra medlemmar ser det som oerhört värdefullt att Ängsö, som under så många år utgjort en älskad rekreationsplats för många generationer, bevaras i sin nuvarande form. Därför kommer Centerpartiets att verka för fastigheten ägs av Västerås Stad och att kommunen ansvarar för förvaltningen.

Vi tror att det är fullt möjligt att driva verksamheten på Ängsö med en ekonomi i balans. Självklart krävs en översyn av såväl kostnader som intäkter för detta men vi är öppna för alternativ där kommunen samarbetar med privata intressen/aktörer för att få till de bästa lösningarna för såväl ägare, arrendatorer som den enskilde västeråsaren.