En innovativ benämning på en unken skatt

VLT

Miljöpartiet har fått backa både då det gäller förmögenhetsskatten och storleken på koldioxidskatten och har nu tagit till sig den syn på skatter som säger att skatter bara kan gå åt ett håll och då uppåt.

När det då gäller förmögenhetsskatten så är det inte längre skatt på förmögenhet utan skatt på förmögna som är det nya innovativa nyskattespråket. Intressant är då att man inte vet hur men man vet att de förmögna skall betala 4 miljarder kronor i skatt.

En annan intressant detalj är att ingen så kallad förmögen skall behöva betala mer än 5 miljoner i skatt. Det betyder att de allra mest förmögna får rabatt. Det blir de lite mindre förmögna som får betala fullt ut för sitt enorma privilegium att vara betraktad av myndigheterna som tillräckligt men ändå inte alltför förmögen.

Många undrar säkert hur detta ska gå till. Vem är det som är förmögen? Vad är det som skall värderas?

Förmögenhetsskatten blev till slut en ohållbar skatt. Den drev kapital ur landet. Den blev i praktiken frivillig. Socialdemokraterna gav riktigt rika människor som HM:s vd Stefan Persson och andra mycket framgångsrika och rika människor frisedel för att slippa betala skatten.

För att skatten inte skulle vara ännu mera skadlig så beskattades inte förmögenhet inom företag, och därmed kunde olika tillgångar vara antingen skattefria eller skattepliktiga beroende på om de fanns privat eller i företag. Det fanns bara ett sätt att göra, nämligen avskaffa eländet, vilket alliansen gjorde 2007.

Nu kommer vänsterflummerierna åter i ljuset. Skatten ska kanske tas ut på konsumtionen, säger man. Är man rik ska man betala mer för platt-tv:n och bilen! Eller så ska vissa produkter just klassas som anpassade för förmögna, det vill säga champagne och kaviar blir dyrare.

Men det blir nog som förut om man nu ska ha in 4 miljarder. Du som bor i eget hus och har amorterat och slitit och sparat och gnetat för din ålderdom och dina barns framtid och inte är megarik utan egentligen en helt vanlig tant och farbror Svensson får vackert betala.

Vi prioriterar och satsar utan skattehöjningar

VLT

Västeråsalliansen politik har gjort att vi har sluppit kraftiga svängningar och nya sparkrav mitt under ett budgetår. Vi har hållit fast vid den fastställda budgeten och sett till att verksamheterna har fått möjlighet att kunna anpassa sig. Detta har inte skett i alla Sveriges kommuner.

Vi kan till exempel konstatera att Norrköping satsade stort 2008 för att dra in och minska kostnaderna 2009. I Västerås har styrelser och nämnder fått full lönekompensation 2010. Vi stod fast vid satsningar och prioriteringar under 2009.

Detta visade sig vara rätt eftersom resultatet 2009 är i enlighet med budget trots att budgeten antogs före finanskrisen. Vi har till exempel satsat på ungdomar med riktade insatser för att minska ungdoms-arbetslösheten.

Barnens år har också lett till att med små medel kunna fokusera och göra Västerås bättre för barnen.

Vi har under år med positiv skatteutveckling sänkt skatten i små steg, eftersom vi tycker det är rimligt att när skatteinkomsterna ökar kraftigt så skall västeråsarna få behålla en del. Det är genom västeråsarnas arbete som skatteinkomsterna ökar.

Vi har för 2010 inte sänkt skatten och föreslår oförändrad skatt 2011. Får Socialdemokraterna och Vänsterpartiet makten i Västerås kommer skatten att höjas.

Vi vill också uppmana västeråsarna att granska Socialdemokraternas alternativa budgetar och olika förslag under den gångna mandatperioden. Det har inte varit utbildning och omsorg man använt skattehöjningen till utan förslag om heltid till alla anställda.

Västeråsalliansen kommer att fortsätta satsa på utbildning. Det handlar till exempel om att utveckla läsa-skriva-räkna-garantin och att se till att barngruppernas storlek i förskolan inte ökar.