Vad händer med Proaros under rödgrönt styre?

VLT

Proaros är Västerås stads stora kommunala utförarorganisation med 3,7 miljarder kronor i omsättning och närmare 9 000 anställda. Modellen med utförare och beställare har funnits i 17 år. Modellen har alltid varit omdiskuterad.

Framgången är att modellen har gjort att kommunen som helhet både sparat pengar, flera hundratals miljoner kronor och samtidigt kunnat hålla en hög kvalitet genom den konkurrens som modellen skapat. Proaros har också genom åren lyckats förändra sin organisation för att hela tiden leva upp till de förväntningar som beställare och ägare har haft.

Den senaste mandatperioden har inte varit ett undantag, utan snarast tvärtom. Det har ställts stora krav på förändringar och då inte minst inom skolans område, men också inom hemtjänsten och vård och omsorgsverksamheten. Upphandlingar och införande av fritt hemtjänstval har varit viktiga händelser som gjort att Proaros vård- och omsorgsverksamhet genomgått stora och viktiga effektivitetsförbättringar, som både har kommit brukarna och skattebetalarna till del.

Inom skolan så är vi mitt uppe i ett omfattande förändringsarbete som syftar till att öka måluppfyllelsen, modernisera undervisningen, korta beslutsvägarna, förbättra och förbilliga stödet till skolorna. Här pågår flera projekt som lärarbehörighetskartläggning, MUL (meningsfullt och utmanande lärande) ett till ett datorkonceptet, profilskolor, självstyrande enheter och en rad organisationsförändringar inom ledningskontor och verksamhetsområdena.

Under valrörelsen dök frågan om Proaros vara eller inte vara upp igen. Nu har vi fått en ny ledning för staden dock utan egen majoritet i fullmäktige.

Därför undrar jag med viss oro: Vad händer nu? Vi har redan sätt oroande tecken där man i äldrenämnden avbröt en stor mycket viktig upphandling som dessutom Proaros skulle ha vunnit. Vad händer med hemtjänstvalet och kommande upphandlingar inom hela vård- och omsorgsområdet? Kommer man inom skolans område att fullfölja alla de projekt som är på gång och låter man den nya organisationen få växa fram?

Sist men inte minst vad gör man åt hela utförar- och beställarkonceptet?

Som ordförande under den här mandatperioden som slutar nu i dag så kan jag konstatera att vi har haft en enig styrelse som stått bakom alla beslut och vi har efter bästa förmåga försökt leva upp till beställarnas och ägarnas önskemål.

Jag välkomnar alltid förändringar, men var rädd om det man har byggt upp. Pro-aros är en viktig organisation för tusentals anställda och många tusen västeråsares dagliga service.

Efter nedmontering så är handlingsförlamning det näst sämsta. För Västerås bästa hoppas jag på fortsatt reformarbete och ombyggnad av ett gammalt både hatat och älskat Proaros.