Modern livsstil och klimathänsyn kan förenas

VLT

Centerpartiet vill möjliggöra byggnation och utveckling i alla kommunens delar. Vi står för att tillåta expansion där önskemål finns. Om man låter en centralstyrning ta över tänkandet så leder det på sikt till att de mindre orterna och byarna dör ut. Förutsättningarna skiljer sig åt mellan stor tätort och landsbygd. Båda behöver växa men på sina villkor.

Om man resonerar som Miljöpartiet, att det enda sättet att leva resurssnålt är att bo i stan, cykla och åka buss, så får vi en ännu starkare utveckling mot större städer och avfolkade bygder. Hur hållbart är detta på sikt ?

Vi vill i stället värna städernas gröna ytor och kommer att vara restriktiva då det gäller att bebygga parker och grönområden i staden. Stadens folk behöver fler odlingslotter och ytor för rekreation.

Till skillnad från Miljöpartiet och dess röda allians så ser vi inte Gäddeholm som ett isolerat tätortsbygge. Vi vill se Gäddeholm växa men i en lugnare takt. Det är inte bara ut till Gäddeholm som vägen är krokig. Det finns till och med vägar som är i betydligt sämre skick och där det bor många fler kommuninvånare.

Därför har vi medverkat till att den nya Gäddeholmsvägen ska sättas in i ett större perspektiv där staten involveras och man ser över hela vägstandarden på den östra sidan av kommunen. Vi kommer kämpa för att vägar, cykelbanor, kollektivtrafik och bredband på sikt når så stora delar av kommunen som möjligt.

Ny miljöriktig teknik kommer hjälpa oss människor att leva mer klimatsmart. De tekniska framstegen har alltid genom tiderna förändrat våra livsstilar. Miljöpartiet ställer sig ofta på utvecklingspessimisternas sida och vill att vi ska gå tillbaka i livsstil. Man är ofta skeptisk till ny teknik och man vill peta i människors vardag.

Centerpartiet är ett modernt, grönt och liberalt parti som har en lång tradition av att värna naturen, miljön och människorna. Vi tror att det går att förena modern livsstil med hänsyn till vårt klot och kommande generationer.