Låt matlandet bli verklighet

VLT

Regeringen med landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) i spetsen har en stolt vision om matlandet Sverige. En förutsättning är att det finns någon framtida basproduktion från det svenska lantbruket. Går man in på jordbruksverkets hemsida och läser statistiken över vår inhemska produktion och konsumtion av jordbrukets basvaror som spannmål, oljeväxter kött, mjölk och ägg kan man konstatera att nästan all produktion minskar och all konsumtion ökar. Resultatet är att importen av mat i Sverige har ökat från 25 procent till 45 procent på 20 år.

Varför har det blivit så här? Vi har en dyrare produktion med strängare miljö och djurskyddsregler. Vi har ett högre skattetryck även om regeringen börjat sänka det. Vi har en ojämn styrka mellan produktionen och handeln. Den part som idag tjänar på de svenska särreglerna är handeln. Den kan ta ut mervärden, som vissa konsumenter är beredda att betala för, genom högre påslag på svenskt kött samtidigt som den kan pressa sitt inköpspris genom att spela ut importkortet.

Vi har under årtionden inte lyckats se en helhet i dessa frågor som handlar om värdet av egen jordbruksproduktion. Vi har å ena sidan haft högljudda miljöaktivister som gjort allt vad de kan för att svärta ner det moderna jordbruket. Vi har å andra sidan haft högljudda marknadsliberaler som påstått att jordbruket är bidragsförsörjt och inte tillräckligt effektivt.

Mellan dessa hötappar står vi vilsna politiker och stiftar den ena lagen efter den andra som ytterligare försämrar konkurrenskraften. Nu i riksdagen vill de röd gröna partierna i allians med Sverigedemokraterna åter-införa gödselmedelsskatten. Med ord som miljö kan man tyvärr föreslå vilka korkade förslag som helst. Gödselskatten gör det bara dyrare att producera. All forskning visar att bonden med modern teknik och ökat kunnande gödslar precis så mycket som grödan behöver, varken mer eller mindre.

Ett ytterligare bevis på bristande helhetssyn är när vi lokalpolitiker i kommuner och landsting, som i många fall har tillsyn över att våra hårdare regler och bestämmelser efterlevs, sedan själva skall köpa in såväl färdig mat som råvaror så efterfrågar vi inte enligt dessa regler utan jagar endast lägsta pris.

Går det att göra något åt detta? Landsbygdsminister Erlandsson var nyligen här och besökte en grisgård med anledning av den mycket oroväckande rekordimporten av tyskt griskött som i sin tur beror på den tyska dioxinskandalen. Hans besked var att han tittar på ett antal åtgärder som att använda sig av medel ur EU:s landsbygdsprogram, direktiv till offentlig upphandling och se över konkurrensvillkoren samt att ursprungsmärkning på till exempel kött är på gång i EU.

Dessa åtgärder kan vara bra för sig på sikt men löser inte den akuta situationen där inte mindre än 100 grisföretag har sedan årsskiftet slagit igen. På kort sikt måste EU förmå Kina och Ryssland att återuppta sin import av fläsk från EU, vilket var den utlösande faktorn i den här krisen.

Om däremot inte ljusning sker inom någon vecka så är svensk grisnäring i samma läge som bilindustrin och bankerna var för en tid sedan. En ansvarfull regering låter väl inte en hel näring gå i graven utan att lyfta ett finger?