Vi har allt annat än släppt gles- och landsbygdsfrågorna

VLT

På ledarplats i VLT den 15 augusti väljer tidningen att ta ställning mot Centerpartiet genom att slå fast att partiet har ”släppt” glesbygdsfrågorna. Vi vill kraftfullt markera att detta påstående är taget ur luften och beklagar att VLT så okritiskt anammar en syn som halvseriösa medier arbetat hårt för att sprida.

Ledaren kommer också med ogrundad kritik mot Maud Olofsson genom att påstå att hon i denna fråga har ”duckat genom att antyda att det inte finns någon skillnad mellan människor som bor i städer respektive på landet”.

Det är bekymmersamt att VLT genom sin formulering antyder att det faktiskt skulle vara skillnad på stads- och landsbygdsbor – en obehaglig uppfattning i så fall. Självklart vill vi inte göra skillnad på folk och folk. En människa har exempelvis samma rätt till grundläggande samhällsservice oavsett om hon bor i staden eller på landet.

Centerpartiets förnyelsegrupp för hållbar tillväxt i hela landet föreslår därför en garanti för offentlig service i hela landet, som i lag garanterar varje medborgare och varje permanent hushåll i Sverige tillgång till bland annat elektricitet, telekommunikationer, bredband, postdistribution och hälso- och sjukvård.

Men Centerpartiet är också ett av de partier som dels betonat starkast att det är skillnad mellan människor så tillvida att varje individ är unik, dels fört fram lands- och glesbygdens problematik och slagits för att framhålla dessa perspektiv i samhällsdebatten. Vi ser olikheterna som en tillgång. Därför finns en rad förslag som riktar sig speciellt till lands- och glesbygden:

  • Underlättande av generationsskiften. Skatteeffekter ska inte avgöra om man säljer sitt företag till närstående eller utomstående.
  • Förstärkt äganderätt och skydd av åkermark. Markägaren ska få del av framtida vinster när exempelvis ledningar dras över dennes mark.
  • Ersättning för högt djurskydd där svenska bönder blir kompenserade för åtaganden för djurhållning som går utöver gällande EU-lagstiftning. Det ska inte vara orimligt dyrt att föda upp glada grisar!
  • Vi har också tillsammans med regeringen, presenterat en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. På lokal nivå har Centerpartiet också slagits för landsbygden i bland annat byggnadsärenden, skol- och skolskjutsfrågor, frågor om äldreomsorg och inte minst bredbandsutbyggnad.

En liten, enkel men väldigt belysande detalj är att Centerpartiets gruppledare, Lars Kallsäby, länge varit den ende i Stadshuset som har en karta över hela Västerås kommun på sitt arbetsrum.

Centerpartiet har alltså allt annat än släppt gles- och landsbygdsfrågorna. Det är ingen slump att så många centerpartister återfinns i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar.

Och Centerpartiet kommer att fortsätta slåss för människors rätt att bo, leva och verka var de vill – med samma möjligheter oavsett var de väljer att bosätta sig.

Västeråscentern vill ha Lööf

VLT

28-åriga Annie Lööf besökte i dag Västerås och Konstmuseet där hon träffade lokala partimedlemmar och media under slutspurten av partiledarkampanjen.
– Jag är jätteglad över det stöd som visats mig men det är stämman som ska bestämma vem som ska bli ordförande, säger Annie Lööf.
– Det som vägt över för vår del är Annies starka kommunikativa förmåga och att hon känns som en modern ledare som kan idka självkritik men ändå har en stark drivkraft, säger Lars Kallsäby, Centerns gruppledare i kommunfullmäktige i Västerås.