Nu blir det lättare att bygga runt om i Västmanland

VLT

Detta underlättar bostadsbyggandet på landsbygden där marknadsvärdet på nybyggnation ofta är så lågt att det är svårt att få banklån.

Man ska kunna bygga och bo där man vill, och det här beslutet gör det lättare att förverkliga ens bodrömmar. Beslutet är dessutom viktigt för småhusindustrin, som tidigare har drabbats hårt av bankernas ovillighet att ge bolån till människor med husdrömmar.

Att underlätta bostadsbyggandet på landsbygden är av stor betydelse för att stärka landsbygdens attraktionskraft. Det är en viktig förutsättning både för att befolkningen ska växa och för att kunna ta tillvara landets fulla tillväxtpotential.

Problemet i dag är att marknadsvärdet på nyproduktion i vissa delar av landet är så lågt att få (inklusive banker) vågar ta risken med att bygga. Därför ska nu staten stötta med kreditgarantier på upp till 16 000 kronor kvadratmetern i stället för dagens 10 000 kronor.

Kreditgarantin, tillsammans med den uppskjutna fastighetsavgiften som ger en skattebefrielse de första 15 åren, skapar bättre förutsättningar, både för människor som vill bo på landsbygden och för småhusindustrin.

Centerpartiets politik ger möjlighet till ökad nybyggnation av bostäder på landsbygden och gynnar människor och företagande i hela landet. Nu är det upp till de lokala kommunpolitikerna att ta initiativ för att stimulera byggande på landsbygden.