C-syntes om nya resecentrumet

Vi skriver i VLT om vår syn på resecentrumet.

Av förra veckans kommunfullmäktige framgick med all önskvärd tydlighet att det råder allt annat än politisk enighet kring de viktigaste frågorna kring det nya stationsområdet i Västerås.

Enighet råder egentligen bara i en enda stor fråga. Det blir för dyrt att lägga järnvägen i en tunnel under staden. Järnvägen blir därmed kvar i markplan.

Det råder stor skillnad mellan förslaget som i omröstningen stöddes av Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och de förslag som framfördes av hela eller delar av Västeråsalliansen.

De rödgröna partierna och Sverigedemokraterna verkar svälja tjänstemannaförlaget, med alla sina inbyggda stora brister, rakt av. Med brasklappen ”att man håller alla dörrar öppna”.

Vilket man naturligtvis inte kan göra om man samtidigt proklamerar att det nya resecentrumet skall stå klart 2017. På den borgerliga kanten har Moderaterna fokuserat frågan om nackdelarna med en ”undergång” under järnvägen i markplan.

Centerpartiet har drivit frågan om ett större resecentrum som håller för Västerås förväntade befolkningsutvecklingen i ett tidsperspektiv på 50–100 år. Folkpartiet har tagit fram ett kreativt förslag till övergång över järnvägsspåren som också öppnar upp för sjöutsikt från Kopparbergsvägen upp till Skrapan.

Centerpartiet vill i denna debattartikel försöka skapa en syntes av olika bra förslag och bra argument som framförts i debatten om nytt resecentrum i stationsområdet. Vi föreslår att partierna i kommunfullmäktige enas kring följde hörnpelare för projektet:

● Resecentrumet i stationsområdet ska dimensioneras för en befolkning som är dubbelt så stor som dagens befolkning i Västerås. Den beräknade livstiden på satsningen blir därmed cirka 70 år med en beräknad befolkningstillväxt på 1 procent per år.

● Folkpartiets skiss för passage över järnvägsspåren antas som princip för detaljutformning av det nya stationsområdet.

● Det skall vara lätt att ta sig till och från det nya resecentrumet med helikopter, buss, taxi, egen bil, cykel och till fots.

● Trafikkapaciteten på Kungsängsgatan måste utökas till följd av nuvarande genomfartstrafik som går söder om järnvägen, den tillkommande trafiken till och från ett nytt resecentrum med ökande passagerarantal, samt mer trafik som följer av 5 000 nya boende i området.