”Något måste kunna göras”

VLT

Lars Kallsäby reagerar starkt på bygdegårdsföreningens historia. Förutom att vara politiker är handessutom landsbygdsbo och har varma känslor för bygdegårdarna.
– Bygdegårdar är oerhört viktiga samlingspunkter för en bygd. Folkets hus och andra liknande lokaler har samma funktion i städerna.

Han hänvisar bland annat till flera andra väl fungerande bygdegårdar i kommunen, bland annat i hans egen socken Dingtuna.
Men vad kan Västerås stad göra för Lillhärads bygdegårdsförening?
– Det ska jag diskutera med politikerna i de andra partierna. Jag ska ta upp frågan redan på måndag.

Föreningen säger att de hade varit i kontakt med jurister och att de inte kunde göra mer. Lars Kallsäby är inte så säker på det.
– Frågan är exempelvis om Mälarenergi verkligen kan kräva pengar för utebliven betalning när det har gått nästan tio år. Och har installatören inget ansvar?