Vi vill bygga framtidens Västerås

Skriver i VLT tillsammans med de andra gruppledarna.

Vi har enats om 130 punkter som utgör den politiska plattform vi nu baserar vårt styre på. 130 punkter för en kommun där vi prioriterar barnens uppväxt, jobb för alla, där ekologiskt tänkande står i fokus och staden har en stabil ekonomi.

Vi är fyra partier Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som nu formar en stabil majoritet, ett samarbete för att Västerås ska bli en ännu bättre kommun att leva i. Vi gör det för att vi känner ett ansvar och en samhörighet i den politik vi vill föra för att utveckla Västerås.

Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över.

Världsledande företag inom automation, robotik, tåg och energi. Små och stora företag och företag inom de gröna näringarna som bidrar till fler arbetstillfällen.

Vi ska vara stolta över vår landsbygd, våra vackra parker, vårt läge vid Mälaren, vårt starka miljöengagemang och utbudet av nöjen, restauranger, kultur och idrott.

Vi vet dock att vi står inför stora utmaningar inför framtiden.

Den första utmaningen är att bygga ett Västerås som håller ihop. Västeråsarna har olika bakgrund och förutsättningar.

Integrationspolitiken kommer att vara i fokus under de kommande åren, med fokus på bra mottagande, tillgänglig arbetsmarknad, bostäder och människors välbefinnande.

Därför vill vi börja med en riktad satsning där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan erbjudas riktiga arbeten inom staden med avtalsenliga löner kombinerat med utbildning. Staden ska också vara en förebild bland arbetsgivare med en mångfald bland de anställda som speglar Västerås befolkning.

Detta kan ske genom att språkkunskaper och dubbla kulturella kompetenser ses som en fördel i organisationen.

Den andra utmaningen är våra stora framtidsinvesteringar. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun, som ställer allt högre krav på kvaliteten i våra verksamheter.

Detta innebär att vi måste bygga fler bostäder. Hyresrätter ska prioriteras.

Det behövs nya förskolor och skolor, fler äldre-boenden och olika typer av boenden för personer med funktionsnedsättning och vi ska säkerställa att dessa verksamheter fortsatt håller hög kvalitet.

Vi kommer därför att göra en satsning för att minska barngrupperna i förskolan och på fritids samt se till så att alla barn får hjälp med läxläsning i skolan. De lokala värdighetsgarantierna ska utvecklas så att de tydliggör de äldres rättigheter när det gäller bland annat utevistelse, sociala och kulturella aktiviteter och en god måltid.

Det är också viktigt med en rolig och givande fritid för invånare och besökare. För det behöver kommunen säkerställa fungerande anläggningar.

Den tredje utmaningen är att bygga ett Västerås som går i täten för ett miljömässigt hållbart Sverige. De senaste åren har vi arbetat fram bra planer och program för att komma dit, nu gäller det att göra verkstad av dem!

Det kan gälla att satsa på kollektivtrafik såväl som att energieffektivisera kommunens egna fastigheter. Hållbarhetstänket måste genomsyra hela kommunens verksamhet.

Vi ska föra en politik som ger varje individ möjlighet till utveckling, stärker näringslivets möjligheter och tar vara på civilsamhällets kraft i hela Västerås. Vårt ledarskap kommer att innebära en tydlighet i vad vi vill åstadkomma och en stark styrning och ledning för att nå dit, men också transparens och lyhördhet gentemot medarbetare, andra partier och västeråsarna.