Stort genomslag för C i nya majoriteten

Jag tycker till om valresultatet i VLT.

Höstens kommunalval i Västerås gav varken ökat stöd eller egen majoritet till de röd/gröna partierna (S, MP, V) eller Västeråsalliansens partier (M, FP, C, KD) Endast Centerpartiet och Sverigedemokraterna gick fram med både fler röster och mandat.

Inget av de bägge regeringsalternativen kunde få ihop en fungerande majoritet och ej heller ett fungerande minoritetsstyre. Så ser det ut i många kommuner efter valet och då har alla olika varianter av samarbeten vuxit fram för att inte sätta den kommunala verksamheten i totalt baklås.

I Västerås kom det så småningom fram ett samarbete över blockgränsen mellan S, C, MP och KD, dessutom den enda konstellationen som fick ökat mandat och väljarstöd från förra valet. Orsaken till att det blev just dessa partier har flera orsaker.

Socialdemokraterna valde att gå fram som eget alternativ och uteslöt tidigt Vänsterpartiet. Centerpartiet gick till val på att få en borgerlig majoritet, men skrev i vårt program att vi vill ta ansvar för Västerås framtid och uttryckte att vi vill samtala med alla partier som står upp för alla människors lika värde.

Kristdemokraterna som bytt ledning verkade tidigt mer intresserade av majoritetsstyre än opposition. Miljöpartiet uttryckte en besvikelse över att styra i minoritet och ville hellre gå i opposition om det inte gick att få till en majoritet.

Därmed fanns en grund och på den lades ett politiskt program på 130 punkter där alla fyra partierna kunde enas. Därtill enades vi om platser och förhållningssätt och budget.

Centerpartiet har fått stort gehör för våra frågor om att utveckla hela kommunen och införa landsbygdssäkrade beslut. I valrörelsen drev vi hårt frågan om att utveckla flygplatsen, ge stöd till samlingslokaler, förstärka arbetet med en giftfri vardag och lösa datorproblemen inom skolan. Allt detta finns med i det framförhandlade programmet. Skatten blev oförändrad. Vi är också eniga om vår stora utmaning att möta invandringen av nya västeråsare på ett bättre sätt.

Tack vare den förra regeringens politik så har vi rekordstora skatteintäkter med många arbetade timmar och en bra löneutveckling för många grupper. Med nuvarande regerings och även oppositionens budgetförslag kommer förstärkningar till kommunerna.

Detta sammantaget gör att trots stora åtaganden kommer vi att kunna påbörja mindre grupper i förskolan och bättre bemanning inom äldreomsorgen. Kan vi behålla och utveckla nya företag som ger fler jobb och skapa 1 000 nya bostäder varje år och göra de nödvändiga infrastruktursatsningarna som behövs för att hålla ihop hela kommunen så ser vi i Centerpartiet rätt positivt på framtiden. Vi kan inte påverka vad som sker på riksnivå men lokalt ska vi göra vad vi kan för att få ett bra Västerås ännu bättre för alla som bor och verkar här.