Flyktingar kommer att utveckla Västerås

Tillsammans med resten av Samarbete för Västerås skriver jag i dagens VLT.

Vi ska samla oss mot terrorism, förtryck och ondska, mot dem som gör skräck till sitt vapen och vi möta med insatser för demokrati, för öppenhet, för mänskliga rättigheter och för frihet.

Alla människor som söker sig till Västerås och vill vara med och utveckla och bygga vår fina kommun är välkomna, oavsett var man kommer ifrån. De människor som söker sig hit är våra framtida entreprenörer, undersköterskor, lärare, ingenjörer, läkare, byggnadsarbetare med mera.

Som kommun är vårt ansvar för de asylsökande tydligt. Vi ska ordna skola till alla barn och allmän förskola till 3-5 åringar, ordna god man och boende till ensamkommande barn, ta emot och ordna boende för flyktingar enligt avtal med länsstyrelsen och Migrationsverket samt ordna SFI och samhällsorientering för dem som fått permanent uppehållstillstånd.

Kostnaden för att tillhandahålla förskola och skola för asylsökande täcks med medel från Migrations- verket. Regeringen har under hösten också tilldelat 11 miljarder kronor extra till landets kommuner och landsting, varav närmare 79 miljoner tillfaller Västerås. Därutöver får även civilsamhället pengar av regeringen för bättre integration och mottagande.

Trycket är högt på verksamheterna i Västerås stad, men med professionalitet, flexibilitet och kunskap hos våra anställda och ansvariga nämnder kommer vi klara av uppdraget. En nära samverkan med civilsamhället ger bra förutsättningar för att lyckas med integrationen.

På vasteras.se finns information för dig som vill engagera dig i flyktingfrågan. Där finns information om vem som ansvarar för vad, vilka aktörer som du kan lämna bidrag till, eller hur du kan göra en medmänsklig insats.

Det är tillsammans som vi kan skapa ett bra mottagande och en fristad för människor på flykt.

Det finns personer som försöker sätta likhetstecken mellan de flyktingar vi tar emot i Sverige och de terrorister som i de senaste veckorna mördat oskyldiga människor på ett antal platser runt om i världen. Likhetstecknet är inte bara orättvist, det är ovärdigt ett samhälle som säger sig vara ens någorlunda upplyst.

Det handlar om människor som du och jag som flyr från samma våld som vi nyligen sett exempel på i Paris.

Bästa vaccinet mot all form av radikalisering är en lyckad integration där alla känner sig välkomna och får bidra i samhället. En handlingsplan mot våldsbejakande extremism är ett viktigt verktyg och är under framtagande.

Vi får inte låta rädslan ta över. Det är nu som vi ska visa att det öppna och solidariska samhället vi byggt upp också klarar detta.

Mer öppenhet och mer kärlek var svaret när terroristen Anders Bering Breivik mördade barn och unga på Utöya i Norge. Mer öppenhet och kärlek är svaret även denna gång.