Social housing

Idag uttalar jag mig i VLT om s.k. social housing.

Byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby (C) tror på så kallad ”social housing”, subventionerade bostäder för dem som själva har svårt att skaffa ett hem.

– Det skulle kunna vara en lösning för bostadsbristen, då det kan hjälpa personer i behov av bostad att få in en fot på bostadsmarknaden. Det är för tidigt att säga om det blir aktuellt i Västerås men jag tycker i alla fall att man bör föra en öppen diskussion om det.

– Skulle det bli aktuellt är det viktigt att bostäderna blir moderna, enkla och billiga, men inte på något sätt dåliga.