Besök i Fagersta med Solveig Zander

Idag hade jag äran att igen få göra ett besök tillsammans med Solveig Zander, den här gången i Fagersta. Vi besökte Atlas Copco och Seco Tools och pratade om socialförsäkringsfrågor, utbildning, infrastruktur och mycket mer. Det var ett väldigt bra besök i länets norra delar och mycket nyttigt för mig att se dessa båda verksamheter. De är båda stora industriföretag och har som sådana unika utmaningar som vi som politiker måste arbeta för att möta.

zander-kallsäby

 

P1000556

Igår antog vi årsplan 2017

Igår antog kommunfullmäktige i Västerås årsplan 2017, alltså budgeten för nästa år. Det var en lång process att arbeta fram budgeten som vanligt och en lång debatt i fullmäktige. Jag kommenterade budgeten i en kort video.

Nytt 16-våningshus kan byggas i centrala Västerås

Västerås Tidning:

Höjden på bostadshuset som ska byggas i korsningen Kopparbergsvägen – Karlsgatan har diskuterats.
– Det blev en kompromiss och landade på 16 våningar. Som jag tycker är en bra höjd, menar Lars Kallsäby. Kopparbergsvägen är en portalgata in till Västerås city. Nu kommer det att befästas med ett högt hus i början av gatan, det blir mer stadskarraktär.

Parkeringsgarage

I samband med byggstarten av det högsta huset försvinner en parkering med 89 platser. Det parkeringsplatsen i korsningen Kopparbergsvägen– Karlsgatan som är viktig för bland annat vårdcentralen och servicehuset.
– Parkeringsplatserna kommer att ersättas av nya platser i parkeringsgaraget på Kopparbergsvägen i kvarteret Högne, förklarar Lars Kallsäby. Innan de nya bostäderna och garaget är klart blir det tyvärr lite problem för bilägarna som får svårare att hitta p-plats.

Radhus i två våningar
Det befintliga parkeringshuset på Kopparbergsvägen består idag av två våningar. Där blir det två ytterligare våningar för parkering. Ovanför blir det radhus i två våningar. Utvändigt runt parkeringshuset blir det små lägenheter som klär in p-huset.
– En bra lösning, säger Lars Kallsäby, bostäder ovanför och runt parkeringen ökar tryggheten för bilägarna.

Jag besökte Försäkringskassan med Solveig Zander

Tidigare idag besökte jag Försäkringskassan i Västerås tillsammans med riksdagsledamoten Solveig Zander. Vi fick ta del av det aktuella läget i Västmanland vad gäller sjukskrivningar och sjukfrånvaro och fick chans att ställa frågor. Henry Komulainen och hans team var väldigt välkomnande och vi hade ett bra samtal. Det var mycket trevligt att välkomna Solveig igen till Västerås och jag hoppas vi ses snart igen.

”Byggs asylboendet i Barkarö kommer du att dö”

I fredags blev jag dödshotad via ett brev som skickats hem till mig. Jag skrev lite om det på Facebook och idag skrev VLT om det.

– Det finns gränser för vad man ska behöva stå ut med, kommenterar Lars Kallsäby, som under helgen polisanmälde hotet.

VLT har också en intervju av P-O Rask som arbetar med säkerhet i kommunen.

Enligt P-O Rask har kommunen rutiner för hur den här typen av händelser ska hanteras:
– Ja, och i det sammanhanget har vi ett väl fungerande samarbete med polisen, beskriver Rask, som genom åren sett en utveckling via sociala medier där politiker och tjänstemän blir allt hårdare utsatta:
– Så är det, men den allra största delen håller sig inom gränserna för det acceptabla, men i fallet med Lars Kallsäby ser vi ytterst allvarligt på det hela.

Richard Appelbom skriver också om detta.

Kommunalrådet Lars Kallsäby (C) har utsatts för dödshot på grund av det eventuella asylboendet i Barkarö. Det är bara att hoppas att hotet inte är på fullt allvar, men det är rätt att polisanmäla.

Både för att allmänt markera att grova hot inte får accepteras och för att om möjligt försöka spåra vem som står bakom. Det är djupt oroande att hoten och tonfallet har blivit hårdare genom inlägg i sociala medier mot politiker och tjänstemän.

Och min kollega Magnus Edström (MP) intervjuades i VLT.

Kommunalrådskollegan Magnus Edström, mp, lider med sin kollega Lars Kallsäby och det uttalade dödshotet:
– Jag har själv inte blivit utsatt för något sådant, men inser samtidigt allvaret i det hela. Dessvärre måste man alltid ta sådana här hot på största allvar, säger han.
Magnus Edström upplever ett allt hårdare klimat på sociala medier:
– Jag läser ju en hel del, men har valt att själv ligga lågt med kommentarer.
Magnus Edström beskriver dödshoten mot Lars Kallsäby som ett hot mot hela demokratin:
– Det kan få stora konsekvenser. Vem vill ta åt sig ett förtroendeuppdrag om det är sådant här som väntar, frågar sig Magnus Edström, och tillägger att hot av den här typen är fullständigt oacceptabla.

P4 Västmanland har också skrivit om det.

Polisen har också uttalat sig.

– Vi vet ännu inte hur vi ska rubricera händelsen, antingen olaga hot eller hot mot tjänsteman, förklarar Lars Jansson, som fick ärendet på sitt bord under måndagen.
Hans erfarenhet är att den här typen av ärenden tar tid att utreda:

– Ja, men förhoppningsvis får vi lite draghjälp av den tekniska undersökningen av brevet som vi dels gör själva men där vi också får hjälp av Nationellt forensiskt centrum, NFC, i Linköping.

Kommunfullmäktiges ordförande Ulla Persson kommenterade också detta i radio.

– Under de 20 år som jag varit heltidspolitiker och kommunalråd så har jag aldrig varit med om något dylikt. Det är första gången jag har hört om ett dödshot, säger Ulla Persson (S).

SD fortsätter att förvirra

I dagens VLT skriver jag en ytterligare replik till SD. Läs hela texten på Centerpartiets webbplats.

Jag har som sig bör tagit mitt ansvar som ordförande i Byggnadsnämnden och lyssnat på de som bor på Barkarö. Först vid ett möte ute i Barkarö där jag och Magnus Edström lyssnade på och mötte frågor från allmänheten. Efter det har jag också träffat representanter för Barkaröborna. Det anser jag visar med all önskvärd tydlighet att jag tar deras oro och frågor på allvar.

Snopet för Västerås stad: Ridhus får inte byggas på Brandthovda

Igår var jag med i VLT angående planerna för att flytta Hamre ridcenter till Brandthovda. Idag var det dags för samma fråga men i P4 istället.

–  Vi hade in i det längsta hoppats att länsstyrelsen ändå skulle försöka vrida och vända på alla de argument som vi har fört fram. Men nu kom beskedet, och de säger sig vara beredda att överpröva (föra till högre instans för ytterligare prövning, reds anm.) vårt beslut om vi går vidare.

Nej till flytt av ridcenter

Idag uttalar jag mig i VLT efter det att Länsstyrelsen sagt nej till planerna på att flytta Hamre ridcenter till Branthovda.

Ordföranden i byggnadsnämnden, Lars Kallsäby, (C) säger att man trots länsstyrelsens inställning tänker gå vidare med frågan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Är du besviken på länsstyrelsen?

– Det är klart att de sätter ner foten rejält och vi har helt olika uppfattning huruvida en ridanläggning skulle störa det kulturhistoriska värdet. Vi tycker att vi har tagit stor hänsyn till det i vår plan och tycker ändå att länsstyrelsen varit tillmötesgående i våra diskussioner. I det här fallet kanske det kan vara bra att det prövas, säger han.

Ärendet har utretts i tio år och förslag på placering har förkastats på vägen. Någon plan B har inte byggnadsnämnden om Brandthovda inte blir av.

Kallsäby stänger dock inga dörrar för en ny ridanläggning – någonstans.

– Blir det avslag är vi tillbaka på ruta noll. Jag är öppen för att diskutera och kompromissa fram en lösning, säger han.

Fler bostäder på Herrgärdet

Idag i VLT kommenterar jag förslaget till 195 nya bostäder på Herrgärdet.

– Vi behåller ett antal parkeringsplatser men klär in dem med hus. Vi får både bostäder och parkeringsplatser på en trång yta.