Snart dags för sista byggetappen på Öster Mälarstrand

Jag intervjuades idag av radio angående ytterligare byggnation på Öster Mälarstrand.

– Tillsammans med de andra etapperna blir det här ett komplett bostadsområde med cirka 2 700 invånare i ett väldigt attraktivt område, nära Mälaren men ändå stadsnära, säger Lars Kallsäby (C) ordförande i byggnadsnämnden i Västerås.

När området först började bebyggas, fanns en hel del protester men när området nu börjat bebyggas verkar inställningen vara en annan, enligt Lars Kallsäby.

– Jag hoppas nu att vi inte får så många överklaganden, för i botten har vi nämligen fortfarande väldigt stor efterfrågan på bostäder.

Silon kan rivas – ger plats åt nya bostäder i Östra hamnen

Jag intervjuades av VLT om silon i Östra hamnen-området.

I exempelvis Limhamn utanför Malmö har silon byggts om till bostäder. Ordföranden i byggnadsnämnden, Lars Kallsäby (C), tror dock att det är bättre att riva för att sedan bygga nya bostäder.

– Det kan finnas tekniska lösningar som gör att man kan bygga om silon, men jag tror att man får riva även om det är ett svårt jobb med väldigt mycket material, säger kommunalrådet.

Kallsäby har ingen tidsplan över när ett beslut kan komma för silons framtid.

– Ju förr, desto bättre. Men om det händer något om fem, tio eller 15 år kan jag inte säga. Vi har uppfattat att Lantmännen är positivt till en flytt av sin verksamhet till Västra hamnen och det underlättar processen, säger han.

Alltid trevligt att besöka ABB Industrigymnasium

ABB Industrigymnasium startade 22 år sedan och är en av de äldsta friskolorna i Västerås. Jag har besökt dem ofta under åren och det är alltid lika trevligt att vara där. Idag pratade jag med några elever om hur deras situation är och vad de tycker om politik. Jag träffade också några ensamkommande flyktingar som nu studerar svenska där. Som vanligt så åker jag därifrån med ett leende på läpparna och värme inombords.

5 miljarder i höjd skatt med förslag om 3:12-regler

Det är med stor förvåning som jag konstaterar att den rödgröna regeringen har ändrat inriktningen på en utredning som startades av Alliansen med syfte att förenkla regelverket för 3:12-reglerna så att resultatet nu är kraftigt höjda skatter på småföretag.

4 av 5 jobb skapas i småföretag och syftet med utredningen av de impopulära 3:12-reglerna var att göra det enklare för just dessa företag att skapa nya jobb. Ska fler jobb växa fram måste regelverken främja och uppmuntra till företagande.

– I stället för att förenkla reglerna föreslår regeringens utredare nu 5 miljarder i skattehöjningar för svenska småföretag. Om utredningens förslag blir verkligheten kan det drabba uppskattningsvis 5 000 – 10 000 företag i Västmanland.

Regeringens företagarfientliga politik fortsätter alltså och det kommer att slå hårt mot jobb och företag i länet. Nu måste regeringen återvisa denna utredning liksom den om kilometerskatt och byta riktning på sin politik för att Sverige ska kunna stå konkurrenskraftigt i framtiden.

Ödesvalet over there

Alla pratar om det, men ingen vill säga hur man tror att det ska gå. Jag syftar på det Amerikanska presidentvalet om några dagar. I mitten av oktober hade jag privilegiet att åka till USA på en studieresa inom jordbruk till bl. a Iowa. Där på den öppna prärien röstar man i regel på Republikanerna. Många harklade sig och sa att det inte finns något gott att säga om någon  av kandidaterna, men vi kommer rösta på Trump .Sedan sa man lite kryptiskt det kan ju hända honom något och då får vice presidenten Michael R. Pence kliva fram och han är bra. Med andra ord var det den rätt makabra uppfattningen att någon skjuter presidenten och vi får sedan en annan president.

I övrigt slogs jag av två bilder. Väldigt få valaffischer, varken i Chicago eller utmed den över 60 mil långa färden vi gjorde genom Illinois och in i Middle West i Iowa så såg vi speciellt många affischer eller något som påminde om ett kommande val. De få affischer vi såg var uteslutande för Trump. Nu affischerar man inte offentligt utan i trädgårdar och på privat mark som ett sätt att visa var man står. En gissning är att många inte nu riktigt vill visa vad man står.

Om Hillary nämndes så var det inte direkt positivt. ”Trump for President Hillary for Prison”. Det andra var att så få egentligen uttryckte hur de trodde att det skulle gå. Tog man upp presidentvalet  med mannen på gatan så undvek de lite generat att svara på hur det skulle gå. Jag träffade t.o.m Mark W Campbell som var County board of supervisors i Webster County, Fort Dodge. Mark som var republikan ville definitiv inte säga hur han trodde de skulle gå i presidentvalet, däremot i det lokala valet var han segerviss.

Vi lyssnade lite på slutdebatten och det är ju slående hur Hillary Clinton ändå är en presidentkandidat med den goda ambitionen att bli en president för hela folket, hon sa ”I love Amerika” på ett presidentlikt vis. Donald Trump sa istället i sin slutplädering  ”I hate Hillary” på ett rätt simpelt vis.

Jag vet vad jag tycker men så där övertygad om att det utan vidare blir Hillary är jag inte efter den här resan. Får nog kolla upp den där Michael Pence . Men min uppfattning är Hillary for President och Trump for oblivion . Önska kan man ju att Trump hamnar i glömska.

Intressant besök hos förskolebussarna

Idag hade jag äran att besöka förskolebussarna i Västerås på Vallby. Det var ett intressant besök och jag tycker vi borde expandera och köra fler förskolebussar. Jag fick också med mig några saker jag kommer följa upp i Stadshuset.

Johan Hedin och jag besökte blåljuspersonal

Johan Hedin, riksdagsledamot och Centerpartiets rättspolitiska talesperson besökte igår Västerås och Köping. Han och jag var ute på brandstationen på Vallby och den nya ambulansstationen utanför Köping. Det är slående hur bra stämningen är bland både brandmän och ambulanspersonal jämfört med polisen som vi träffade för en tid sedan. De gör alla en väldigt viktig samhällstjänst och jag hoppas vi kan reda ut situationen för polisen så deras situation förbättras.