Gatunamn och byggande

Igår var det fullt upp att göra, som vanligt höll jag på att säga. Vi hade byggnadsnämnd och de beslut som uppmärksammades mest var att ge nya namn till några gator.  Hakon Swensons allé går nu genom Vasaparken och platsen utanför HM heter nu Erling Perssons plats

Jag blev intervjuad av SVT om gatunamnen och fick också uttala mig om byggandet.

Staffan Jansson och jag på presskonferensen före byggnadsnämnden.
Intervju om byggandet i Västerås.
Intervju om Hakon Swensons allé
Walk-and-talk
Jag ser nog lite för bister ut, det var en bra intervju.

 

Veckans video: Kommentar på det politiska läget

I en livevideo på Facebook kommenterade jag idag det politiska läget med tanke på Moderaternas utspel förra veckan. Annie gick då snabbt ut och sa att Centerpartiet inte kommer förhandla med SD.

Det där med livevideo är nytt för mig och för oss i Västerås. Visst kräver det sitt trixande och det finns mycket som vi kan bli bättre på, framförallt kanske att jag skulle fatta mig lite kortare. Jag tycker nog att det kan bli ett bra komplement till allt annat vi gör.

Skrota förslaget om ändringar i 3:12

Idag var jag på ett bra seminarium om regeringens förslag till ändringar i de så kallade 3:12-reglerna. Johan Lidefelt från Svenskt Näringsliv redogjorde för förslaget och hur det kan slå mot företag och företagare. Även om det kanske finns några mindre dålig delar av förslaget så är det som helhet ett dåligt paket som regeringen borde skrota.

Blåljuspersonal behöver stärkt rättsligt skydd

I dagens Fagersta-Posten skriver jag och Johan Hedin om behovet av ökat rättsligt skydd för blåljuspersonal.

Ambulanssjuksköterskor och brandmän skulle under den få samma rättsliga status som poliser. Brottet ska ge samma strafftider som för våld eller hot mot tjänsteman, det vill säga fängelse i högst fyra år, eller vid ringa brott böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom vill vi göra det kriminellt att hindra en utryckning. Det regleras idag i Trafikförordningen och ger endast böter.För att komma tillrätta med problemen måste vi agera på flera olika plan, inte minst genom att lyfta fram och stötta alla de goda exempel som finns på våldsförebyggande arbete. Men vi måste även agera skarpt från politiskt håll. Centerpartiet anser att hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal är nödvändigt.