Mötesordförande för RIO

Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, RIO, har sin kongress i Västerås med början idag. Jag har den stora äran att få vara deras mötesordförande. Centerpartisten Kent Johansson avgår i och med denna kongress som ordförande för RIO och efterträds av Stefan Attefall.

Per Åsling besökte oss

Riksdagsledamoten och skatteutskottets ordförande Per Åsling kom idag och hälsade på. Det är som alltid kul att se och prata med Per, vi har en hel del erfarenheter och minnen gemensamt. Med Per blir det alltid högt och lågt, gamla minnen och de senaste politiska händelserna. Jag intervjuade Per för en här videon – tack Per, ses snart igen.

Debatt om välfärden i Västerås

Idag var jag med på en debatt anordnad av Almega. Rubriken var ”Vad kommer hända med välfärden i Västerås?”.

–Självklart ska alla medborgare själva kunna välja och välja ifrån utförare inom vård och omsorg.

Lars kallar välfärdsutredningen som en av de mest antiintellektuella förslag som finns.

–Här väljer man alltså att lägga ett förslag som direkt slår mot all företagande inom sektorn, med en kirurgisk precision tar man död på kvinnligt företagande. Vi har sett galna förslag tidigare till exempel löntagarfonder men det här förslaget tar priset, menar Lars.

–Västerås har inte full beredskap att klara den här förändringen. Skulle förslaget gå igenom förväntar jag mig att politiken nationellt tar ansvar för de konsekvenser det medför och också ser till komma med lösningar. Det skulle slå hårt mot medborgarna och mot alla de företag verksamma i sektorn, särskilt mot kvinnligt företagande. Vi måste därför bredda debatten så att alla verkligen förstår vad förslaget innebär, är vi verkligen beredda ge upp valfriheten?

Motion om religiösa friskolor

Den här motionen till årets centerstämmor skrev jag innan Kalla Fakta sände sitt reportage om könsuppdelade bussfärder på en muslimsk skola i Stockholm. Jag skrev den med anledning av de många synpunkter jag fått av människor jag mött i Västerås bostadsområden som jag besökt under våren. En fritidsledare sa att möjligheten att låta sina barn gå i en religiös skola på de området försvårade integrationen väldigt mycket. I ett annat område upplevde man att vissa barn var väldigt angelägna om att veta vilken religion man tillhörde. Ytterligare problem var att i vissa trappuppgångar mobbades man ut om man inte tillhörde den i området mest förekommande religionen. I en butik i området förekom att vissa religiösa ledare vägrade ta emot växel från den kvinnliga kassörskan. Jag har tagit del av en mycket hätsk fredagsbön i en av våra moskéer.

Jag har också träffat fantastiskt engagerade människor från olika samfund som gör ett enastående gott arbete i och för kommunen.

Jag vill på inget sett stigmatisera vissa religioner eller människor, men det bekymrar mig mycket att våra friheter som vi och våra förfäder kämpat till oss under 1900 talet och även in nu på 2000 talet så lätt tycks ifrågasättas av vissa och då med skydd av att det skulle handla om kultur eller religionsyttringar.

Därför skrev jag den här motionen, trots att jag både är liberal och kristen.

Motion till Centerpartiets distriktsstämma och Partistämma 2017.
Dags att ompröva frågan kring religiösa friskolor.

För Centerpartiet är valfriheten viktig liksom att det finns en mångfald av skolor att välja mellan. Våra skolor ska givetvis följa våra styrdokument som finns för den svenska skolan. Det gäller allt från värdegrundsuppdrag, som demokrati och alla människors lika värde, till kursplaner. Alla skolor ska ha bra kvalitet och därför behövs en noggrann och bra tillsyn. Det gäller alla skolor.

Det finns en värdekonflikt mellan religionsfrihet och ge alla en likvärdig utbildning. Rätten till undervisning i viss religion eller språk betyder inte att alla olika sekter, religioner, ideologiska sammanslutningar med automatik får driva egna skolor. Det borde gå att säkerställa Europakonventionen om en mänsklig rättighet att uppfostra barn i föräldrarnas religiösa tradition och FN s konvention om medborgerliga rättigheter. Även barnkonventionen talar om barn rättighet till sitt kulturarv.

Jag ser med viss oro på hur fler religiösa friskolor växer fram och alla sköter inte detta med att leva upp till skolinspektionens krav. Ett ökat antal friskolor på religiös grund riskerar att öka segregationen och isolera eleverna från en jämlik, sekulär och mångkulturell skolmiljö. Skolan ska vara en oas fri från religiös och ideologisk påverkan även om man bedriver undervisning om olika religioner och ideologier.

Därför bör centerpartiet besluta att:

Reglerna för konfessionella förskolor och friskolor ska skärpas.
Ett stopp för nya religiösa friskolor införs

Konfessionella inslag ska vara frivilliga och får inte vara en del av undervisningen.

Könsuppdelade lektioner kan aldrig tillåtas motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl. Utan kan endast motiveras av pedagogiska vid vissa speciella tillfällen.

Radiointervju om Sjökrogen

Jag intervjuades igår av P4 Västmanland angående Sjökrogen på Lögarängen som brann ner förra året men där den nedbrunna byggnaden ligger kvar.