En till artikel om kommunpolis

I måndags hade jag presskonferens med Christian Ottosson från Huddinge om kommunpoliser. I dag har även Västerås Tidning uppmärksammat det:

Kallsäby är en av centerpartisterna som skrivit under en motion om införandet av kommunpoliser som ska behandlas av Centerpartiets kongress senare i år.

– Även om vi har ett bra samarbete här i Västerås tror vi att en kommunpolis kan göra det bättre, förklarade Lars Kallsäby.

– Vi har tagit det här initiativet i Centerpartiet som ett svar på det brist vi idag ser. Polisen har ingen förmåga att arbeta brottsförebyggande i våra städer och stadsdelar, berättar Christian Ottosson, kommunalråd (C) i Huddinge.

– Det står inskrivet i polislagen att polisen ska förebygga brott och ordningsstörningar. I andra europeiska länder har man löst det med kommunpolis. Det ger lokalkännedom och trygghetsarbetet blir starkare och inte dränerade av resurser, fortsätter Ottosson.

– Om något stort händer så dras resurserna. Är det ett allvarligt brott i länet drar man härifrån. En kommunpolis har sitt lokala område, säger Kallsäby.

Presenterade förslag om kommunpoliser med Christian Ottosson

Idag fick vi besök från Huddinge. Kommunalrådet Christian Ottosson har skrivit en motion till partistämman om kommunpoliser, en motion som jag och 19 andra centerpartister skriver under på.

Jag pratade med Christian om förslaget i en video:

VLT skrev också om vårt förslag:

– Polisen måste vara ute bland folk, inte tvingas sitta inne på kontoren. Och samtidigt skulle samarbetet mellan socialtjänsten och polisen bli ännu fastare. Kommunpoliserna ska inte arbeta med tunga utredningar, snarare vara ute och skapa trygghet.

Gör inte landsbygden till ett enda stort museum

Jag intervjuades av Svenskt Näringsliv:

Efter alla år som lantbruksföretagare är det uppenbart för honom vilken uppgift Sveriges politiker måste ta sig an: att hitta en balans mellan miljö och produktion.

– Pendeln har slagit över. Risken är att vi straffar bort alla näringsidkare som kan utveckla Sverige och ta oss in i det gröna samhället. Man saknar inte kon förrän båset är tomt, som man brukar säga.

Denna utveckling vill han bryta, varför han inför valet 2018 siktar på att komma in i riksdagen. Landsbygdsnäringarna måste, menar han, börja ses som en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle och inte som idag, ett hinder.

– Vi bönder brukar jorden och skogen, vi förbrukar den inte. Jord- och skogsbruk är den enda egentligt hållbara produktionen. Så länge solen skiner, så länge växter planteras och regnet faller så går det här runt. Ska vi kunna gå in i det biobaserade samhället borde vi öka produktionstakten, inte reglera sönder branschen. Gröna material kan ersätta bränslen, plaster och annat miljöfarligt. Det är otroligt att detta inte uppvärderas. I stället tillåts andra krafter styra, som vill att allt ska stå still på landsbygden.

Bonde och politiker

Jag är inte bara politiker brukar jag säga, jag är bonde också. Egentligen är jag mer bonde än politiker om man ser till min bakgrund och utbildning. Men det är klart att det är som politiker jag märks, bonderiet är lite mer i bakgrunden vilket är skönt ibland. Du kan läsa eller titta på en intervju jag gjorde idag om hur jag kombinerar att vara bonde med mina politiska uppdrag.