Brott och hot mot företag på landsbygden måste tas på allvar

Pressmeddelande

Lars Kallsäby, kommunalråd i Västerås och riksdagskandidat för Centerpartiet i Västmanland, besökte idag Sala kommun. Han konstaterar efter besök hos polisen och ett antal lokala företag att brott och hot mot företag på landsbygden är ett stort och ökande problem som måste tas på allvar.

Att företag i Västmanland upplever att brottslighet är ett problem för dem framkom i en undersökning som Svenskt Näringsliv presenterade 2017. Undersökningen visar att 55 procent av företagen i Västmanland uppger att brottslighet är ett problem för dem. Hela 30 procent av företagen i länet anser att brottsligheten har ökat de senaste två åren. Siffrorna varierar beroende på bransch. Hårdast drabbade är jordbruk, skogsbruk, fiske, transport och handel.

-Jag kan konstatera att människor här i Sala liksom i resten av Västmanland känner väldigt starkt för sin bygd. De vill kunna bo och verka var de vill men en ökande känsla av otrygghet hotar det. För mig är det helt klart att polisen måste tillföras resurser framförallt i form av fler poliser i yttre och utredande tjänst. Det är oacceptabelt att våra norra länsdelar, fem kommuner, bara har en radiobil i tjänst på nätterna, säger Lars Kallsäby.

Speciellt på landsbygden, där företag ofta är relativt små, drabbas verksamheten extra svårt. Marginalerna i mindre företag är ofta begränsade. Även om de har försäkringar som täcker inbrott och förstörelse kan det vara för mycket för företaget att ta sig igenom.

-Vi måste återställa känslan av trygghet till hela Västmanland, men speciellt till landsbygden. Människor och företag måste kunna känna sig trygga att bo och arbeta där de vill. Det är också oacceptabelt att människor undviker att rapportera när brott begås för de vet att brottet inte kommer utredas. Också därför behöver polisen mer resurser men även rättsväsendet i stort, säger Lars Kallsäby.