Gatunamn och byggande

Igår var det fullt upp att göra, som vanligt höll jag på att säga. Vi hade byggnadsnämnd och de beslut som uppmärksammades mest var att ge nya namn till några gator.  Hakon Swensons allé går nu genom Vasaparken och platsen utanför HM heter nu Erling Perssons plats

Jag blev intervjuad av SVT om gatunamnen och fick också uttala mig om byggandet.

Staffan Jansson och jag på presskonferensen före byggnadsnämnden.
Intervju om byggandet i Västerås.
Intervju om Hakon Swensons allé
Walk-and-talk
Jag ser nog lite för bister ut, det var en bra intervju.

 

Bussar får inte plats på Öster Mälarstrand

Radio P4 Västmanland intervjuade mig om bussar på Öster Mälarstrand.

– Hade vi varit lite mer förutseende så hade vi naturligtvis kunnat ha gjort en bussgata längs med stranden och Öster Mälarstrand, säger Lars Kallsäby, centerpartist och ordförande i Byggnadsnämnden i Västerås.

Snart dags för sista byggetappen på Öster Mälarstrand

Jag intervjuades idag av radio angående ytterligare byggnation på Öster Mälarstrand.

– Tillsammans med de andra etapperna blir det här ett komplett bostadsområde med cirka 2 700 invånare i ett väldigt attraktivt område, nära Mälaren men ändå stadsnära, säger Lars Kallsäby (C) ordförande i byggnadsnämnden i Västerås.

När området först började bebyggas, fanns en hel del protester men när området nu börjat bebyggas verkar inställningen vara en annan, enligt Lars Kallsäby.

– Jag hoppas nu att vi inte får så många överklaganden, för i botten har vi nämligen fortfarande väldigt stor efterfrågan på bostäder.

Silon kan rivas – ger plats åt nya bostäder i Östra hamnen

Jag intervjuades av VLT om silon i Östra hamnen-området.

I exempelvis Limhamn utanför Malmö har silon byggts om till bostäder. Ordföranden i byggnadsnämnden, Lars Kallsäby (C), tror dock att det är bättre att riva för att sedan bygga nya bostäder.

– Det kan finnas tekniska lösningar som gör att man kan bygga om silon, men jag tror att man får riva även om det är ett svårt jobb med väldigt mycket material, säger kommunalrådet.

Kallsäby har ingen tidsplan över när ett beslut kan komma för silons framtid.

– Ju förr, desto bättre. Men om det händer något om fem, tio eller 15 år kan jag inte säga. Vi har uppfattat att Lantmännen är positivt till en flytt av sin verksamhet till Västra hamnen och det underlättar processen, säger han.

Vi förtätar – men värnar parker och grönområden

Idag skriver jag m.fl. i VLT.

Vi vill lugna alla västeråsare som Anders Garpelin verkar ha skrämt upp med sina två krönikor om byggnationer i Västerås. Ingen planerar att bygga bort stadens vackra parker och omtyckta grönytor.

Däremot bygger vi staden för fler invånare och då kan en och annan grusplan, gammalt industriområde eller parkeringsyta få flytta på sig eller ändra karaktär.

Västerås växer precis som de flesta större städer, både genom inflyttning och genom att det föds många barn. Det tycker vi är positivt, en växande stad är en välmående stad.

Dock kan det innebära lite växtvärk emellanåt. Jobbet med att bygga bostäder i hela kommunen så att alla nya västeråsare får plats är en utmaning, men en utmaning vi tar oss an med tillförsikt.

Ny plan för Ängsgärdet antagen

Byggnadsnämnden har beslutat att en ny detaljplan över Ängsgärdet ska ut på samråd. Idag domineras området av industri och företag men tanken är att området ska anta en annan skepnad i framtiden med 1 700 bostäder. Att området nu äntligen ska utvecklas tycker jag är jättebra och jag tycker det är speciellt spännande att området ska krönas med ett höghus.