Centerpartiets budget

Idag presenterade Annie Lööf och Emil Källström vår budget vid en presskonferens i Stockholm. I ett pressmeddelande uttalar jag mig om budgeten. Det snappades upp av VLT.

– Vi satsar cirka tre miljarder mer än regeringen på trygghet de kommande tre åren och vi har tidigare föreslagit minst 2 000 fler poliser. Vi avsätter nu avsevärt mer resurser än vad som krävs för detta. Det gör vi för att vi vill se en närmare polis i hela Västmanland, i hela landet. Alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor, säger Lars Kallsäby kommunalråd i Västerås.

Enligt Centerpartiets budget ska alla som jobbar och pensionärer få mer pengar i plånboken. Vård, skola och omsorg är andra områden som Centerpartiet vill tillföra mer pengar.

– Ett viktigt område i vår budget är att vi sänker skatten på pensioner mer än regeringen nästa år. 2018 handlar det om att en pensionär som har 14 000 kronor i månaden får ytterligare 3 500 kronor mer i plånboken per år. Efter det beloppet sänker vi skatten minst lika mycket som regeringen. Skattesänkningen riktas mot de med lägst pensioner och vi höjer också garantipensionen för de pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt, säger Lars Kallsäby.

Jag kommenterar regeringens budget

Regeringen har lagt sitt budgetförslag vilket jag kommenterar i VLT idag.

Ingen vet exakt hur länge svensk ekonomi kan köra vidare så här, med stigande bopriser, reglerad bostadsmarknad, stigande belåning, minusräntor, ökade statsutgifter, reglerad arbetsmarknad, växande arbetskraftsbrist, ökande tudelning, alltfler långsiktigt utanför arbetsmarknaden

Igår antog vi årsplan 2017

Igår antog kommunfullmäktige i Västerås årsplan 2017, alltså budgeten för nästa år. Det var en lång process att arbeta fram budgeten som vanligt och en lång debatt i fullmäktige. Jag kommenterade budgeten i en kort video.

Kommentar om Centerpartiets vårbudget

Idag kommenterar jag Centerpartiets vårbudget tillsammans med Annie Lööf, partiledare och Anna Gunstad Bäckman, distriktsordförande i Västmanland.

Där skriver vi bl.a.:

Centerpartiets vårbudget är fylld till bredden med skarpa reformer för att få in nyanlända på arbetsmarknaden, ställa om till ett fossiloberoende Sverige och göra det billigare och enklare för småföretagare att skapa nya jobb. Behovet av skarpa reformer är stora, vart man än bor. Därför är det en självklarhet för oss att ha en politik för hela Sverige.