Lindbom förbiser en del om rut

Svar på replik på min debattartikel om rut.

När rut nu fyller 10 år bör vi hylla reformerna för att de skapat arbetstillfällen och gett människor möjlighet att få hjälp med sysslor i hemmen. Att skylla olika missförhållanden i vårt samhälle på rot och rut är bara missvisande.

Rut-avdraget måste utvecklas

Debattartikel i BBL/At och Sala Allehanda.

Rutavdraget är en succé som vi måste utveckla. Svarta jobb har blivit vita och helt nya arbetstillfällen har skapats tack vare rut, vilket har genererat mer pengar till den gemensamma välfärden. En majoritet av de jobb som skapats genom rut har tagits av kvinnor och nästan hälften av de som fått jobb genom rut var arbetslösa när de anställdes, enligt Företagarna.

Debatt: Löfven möblerar om regeringen efter it-haveriet

Det vi bevittnat i svensk politik under den senaste veckan är ett historiskt unikt haveri, det handlar förstås om it-haveriet inom Transportstyrelsen och regeringen.

Alliansens fyra partiledare meddelade tillsammans att de vill väcka misstroendeförklaring mot tre socialdemokratiska statsråd – inrikesminister Anders Ygeman, infrastrukturminister Anna Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist. Vi ser hur allvarlig krisen är, såväl i sakfrågan som politiskt och vi tar vårt ansvar. Efter att ha blivit informerade av statsråden såväl som Stefan Löfven under den senaste veckan så har Alliansen kommit fram till att förtroendet nu är förbrukat.

Som direkt följd av Alliansens misstroendeförklaring valde Stefan Löfven att möblera om i sin regering. Anna Johansson och Anders Ygeman fick gå, Peter Hultqvist sitter kvar. Hur Alliansen kommer hantera att försvarsministern sitter kvar återstår att se. Personligen anser jag att Hultqvist överlag har varit en bra minister så det är värt att tänka några extra gånger innan hans öde bestäms.

Jag vill påminna om att det är två sammankopplade och allvarliga kriser som har utvecklats. Dels är det att Transportstyrelsen har satt rikets säkerhet på spel. Stora mängder sekretessbelagd information om både enskilda och riket har kommit personer utan säkerhetsprövning till del. I dagsläget är det oklart hur denna information har spridits vidare, men det är troligt att främmande makt kan ha fått tillgång till känslig information om vår infrastruktur, körkortsregister, och personer med skyddad identitet. Det är sådan information som kan användas för att skada enskilda och Sverige.

Dels är det regeringens hanterande av Transportstyrelsens it-haveri, ett haveri i sig själv av stora mått. Anna Johansson är den som varit mest utsatt som minister ansvarig för Transportstyrelsen. Anders Ygeman och Peter Hultqvist fick enligt uppgift kännedom om it-haveriet för över ett år sedan, om att säkerhetsklassad information från Transportstyrelsen kan ha läckt till främmande makt.

Vi kan konstatera att ingen av de tre ministrarna har fört information om läget vidare till varandra eller till statsministern. De verkar alla mena att “det är inte mitt ansvar”. Jag konstaterar att det är uppenbart att de har försummat sitt ansvar.

Statsministern har lett en regering som består av stuprör som inte verkar kommunicera med varandra. Det här är inte information man pratar om över fika, lär Anders Ygeman ha sagt. Kanske inte, men Stefan Löfven instiftade ett säkerhetspolitiskt råd, där han själv och flertalet andra ministrar ingår inklusive Peter Hultqvist och Anders Ygeman. Där har de uppenbarligen inte heller lyft ärendet. För att inte nämna samordningsminister Ibrahim Baylan, vad är det han har samordnat?

Regeringen försöker nu blanda bort korten genom att påstå att felet här ligger i att det handlar om upphandling eller outsourcing och att det är den tidigare alliansregeringens fel. Transportstyrelsens upphandling inleddes visserligen 2014, den slutfördes dock av den nuvarande regeringen. Det var även då beslut om att bryta mot bland annat sekretesslagstiftningen fattades.

Att Alliansen tappat förtroende för ministrarna handlar inte om att myndigheter gör upphandling, utan om hur regeringen agerat givet att myndigheten bröt mot lagen och att regeringen känt till detta under en lång tid men brustit i sitt agerande.

Annie Lööf sa att det är vår plikt att agera mot ansvarslöshet. Vi har nu som en enad Allians agerat. I och med dagens beslut verkar Stefan Löfven slutligen förstått allvaret i det som hänt. Han har entledigat två ministrarna, utsett två nya och flyttat runt andra.  Om än stukad, fortsätter Stefan Löfven leda sin minoritetsregering.

Debatt om välfärden i Västerås

Idag var jag med på en debatt anordnad av Almega. Rubriken var ”Vad kommer hända med välfärden i Västerås?”.

–Självklart ska alla medborgare själva kunna välja och välja ifrån utförare inom vård och omsorg.

Lars kallar välfärdsutredningen som en av de mest antiintellektuella förslag som finns.

–Här väljer man alltså att lägga ett förslag som direkt slår mot all företagande inom sektorn, med en kirurgisk precision tar man död på kvinnligt företagande. Vi har sett galna förslag tidigare till exempel löntagarfonder men det här förslaget tar priset, menar Lars.

–Västerås har inte full beredskap att klara den här förändringen. Skulle förslaget gå igenom förväntar jag mig att politiken nationellt tar ansvar för de konsekvenser det medför och också ser till komma med lösningar. Det skulle slå hårt mot medborgarna och mot alla de företag verksamma i sektorn, särskilt mot kvinnligt företagande. Vi måste därför bredda debatten så att alla verkligen förstår vad förslaget innebär, är vi verkligen beredda ge upp valfriheten?

Kilometerskatten – ett urbota dåligt förslag

Jag skriver idag i Fagersta-Posten om regeringens kilometerskatt:

Sammanfattningsvis innebär kilometerskatten ökad administration och byråkrati, ökade kostnader för företag och konsumenter, en högst tveksam effekt på lastbilarnas miljöpåverkan, en relativt låg skatteintäkt.

Detta är inte vad vi behöver just nu när vi istället borde fokusera på att göra våra företag så konkurrenskraftiga som möjligt.

Replik: Höga skatter hotar företag och jobben

Idag på Vlt.se kan du läsa mitt svar på replik från Clas Lundberg.

Clas Lundberg den 14 januari skriver i en replik att tillväxten inte bor hos Centerpartiet. Han menar också att ett konkurrenskraftigt näringsliv inte kan byggas med hjälp av låga skatter.

Är det då höga skatter som ger sådana resultat? Knappast! Att hålla ner skattetrycket för medborgare så väl som företag är nödvändigt anser jag och Centerpartiet för att vi ska få den tillväxt i Sverige som vi behöver för att säkra vår välfärd.

Lundberg hävdar vidare att det är en myt att fyra av fem jobb skapas i små företag. Branchorganisationen Företagarna presenterade 2014 en rapport över jobbskapande i Sverige under perioden 1990-2013 där de konstaterar just att 80 procent av jobb skapades i små företag.

Under perioden ökade antalet jobb i privat sektor medan antalet jobb i offentlig sektor föll. Om Lundberg menar att det är en myt får han ta upp det med Företagarna.

Sen har Lundberg givetvis rätt i att jobb skapas när samhället och näringslivet investerar i olika projekt. Det är just dessa investeringar som vi i Centerpartiet vill underlätta. På det området står regeringen tämligen handfallen.

Debattartikel om Löfvens företagarfientliga politik

Idag i Bbl/AT har jag med en debattartikel som svara på Stefan Löfvens besök i Västmanland tidigare i veckan. Vårt distrikt har publicerat hela texten, här är ett utdrag.

Samtidigt som Löfven åker runt i länet stampar de små och medelstora företagen vatten. De undrar precis som jag, när ska regeringen förstå att det är i dessa företag som tillväxten och potentialen finns, inte minst vad gäller de nya jobben.

Löfven är förstås alltid välkommen att besöka Västmanland, han har mycket att lära sig här. Men istället borde statsministern sätta sig vid sitt skrivbord i Rosenbad och slänga en rad förslag rakt ner i papperskorgen, förslag som rent av hämmar jobbskapande och växande företag.

2016-12-09-08-56-05

5 miljarder i höjd skatt med förslag om 3:12-regler

Det är med stor förvåning som jag konstaterar att den rödgröna regeringen har ändrat inriktningen på en utredning som startades av Alliansen med syfte att förenkla regelverket för 3:12-reglerna så att resultatet nu är kraftigt höjda skatter på småföretag.

4 av 5 jobb skapas i småföretag och syftet med utredningen av de impopulära 3:12-reglerna var att göra det enklare för just dessa företag att skapa nya jobb. Ska fler jobb växa fram måste regelverken främja och uppmuntra till företagande.

– I stället för att förenkla reglerna föreslår regeringens utredare nu 5 miljarder i skattehöjningar för svenska småföretag. Om utredningens förslag blir verkligheten kan det drabba uppskattningsvis 5 000 – 10 000 företag i Västmanland.

Regeringens företagarfientliga politik fortsätter alltså och det kommer att slå hårt mot jobb och företag i länet. Nu måste regeringen återvisa denna utredning liksom den om kilometerskatt och byta riktning på sin politik för att Sverige ska kunna stå konkurrenskraftigt i framtiden.

Skrota kilometerskatten

Igår var det strålande väder när jag besökte Ingrid och Henrik Sommar på Svånö gård i Rytterne utanför Västerås. Jag ville uppmärksamma regeringens urusla idé om att lägga en kilometerskatt på tunga transporter upp till så mycket som 26 kr per mil. Det skulle enligt beräkningar innebära nästan 100 000 kr extra per år för en tung lastbil i Västmanland. I fallet Svånö gård så uppskattar de att det skulle drabba dem med cirka 20 000 kr extra per år bara på mjölktransporter. Mycket tillkommer dock på det för allt annat de är i behov av ska förstås också transporteras. I slutänden innebär kilometerskatten högre konsumentpriser eller att gårdar som Svånö hotas av nedläggning. Jag vill också påpeka att Svånö är en av bara fem kvarvarande mjölkgårdar i Västerås kommun.