Ledsagade Anders W Jonsson

Idag hälsade Anders W Jonsson på oss i Västmanland och jag hade den stora förmånen att kunna visa honom runt.

Först besökte vi Residens Mälaren, ett konceptboende med äganderätter för alla åldrar men främst riktat till äldre. De har gjort mycket rätt och skapat en boendemiljö som jag tror skulle kunna replikeras till många andra städer runt om i Sverige.

Sedan for vi till Fagersta och Bergslagssjukhuset där Birgitta Anderson och Hamse Omar anslöt sig. Det sköts nu av det privata företaget Mitt Hjärta som också driver vårdcentralen i Fagersta men i februari 2018 tar Region Västmanland tillbaka driften av sjukhuset. Hur det ska leda till någon förbättring för patienter, personal och regionen har jag svårt att se.

Du kan se bilder från dagen här.

Nu tar jag helg!

Kilometerskatten – ett urbota dåligt förslag

Jag skriver idag i Fagersta-Posten om regeringens kilometerskatt:

Sammanfattningsvis innebär kilometerskatten ökad administration och byråkrati, ökade kostnader för företag och konsumenter, en högst tveksam effekt på lastbilarnas miljöpåverkan, en relativt låg skatteintäkt.

Detta är inte vad vi behöver just nu när vi istället borde fokusera på att göra våra företag så konkurrenskraftiga som möjligt.

Blåljuspersonal behöver stärkt rättsligt skydd

I dagens Fagersta-Posten skriver jag och Johan Hedin om behovet av ökat rättsligt skydd för blåljuspersonal.

Ambulanssjuksköterskor och brandmän skulle under den få samma rättsliga status som poliser. Brottet ska ge samma strafftider som för våld eller hot mot tjänsteman, det vill säga fängelse i högst fyra år, eller vid ringa brott böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom vill vi göra det kriminellt att hindra en utryckning. Det regleras idag i Trafikförordningen och ger endast böter.För att komma tillrätta med problemen måste vi agera på flera olika plan, inte minst genom att lyfta fram och stötta alla de goda exempel som finns på våldsförebyggande arbete. Men vi måste även agera skarpt från politiskt håll. Centerpartiet anser att hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal är nödvändigt.

Solveig Zander skriver om vårt besök i Fagersta

bloggar-solveigzander

Solveig Zander skriver på sin blogg om vårt besök i Fagersta förra veckan.

Efter midsommar och Brexit besökte jag Fagersta tillsammans med Lars Kallsäby, Västerås och kommunalråd. Lars är en av kandidaterna till riksdagen 2018 och jag försöker stötta så gott jag kan. Det här besöket var ett. Det var väldigt intressant för vi besökte också Seco Tools och jag fick tillfälle att prata om effekterna av Brexit och om deras syn på den föreslagna pålagan med sjukersättning för företagen. Brexit var och är ett bakslag för jag är övertygad om att EU är bra för oss alla. Vi är för små vi länder i EU gent emot marknader som USA, Asien och Ryssland, Sydamerika m fl. Ska bli intressant att följa Storbritanniens väg ur EU.

Besök i Fagersta med Solveig Zander

Idag hade jag äran att igen få göra ett besök tillsammans med Solveig Zander, den här gången i Fagersta. Vi besökte Atlas Copco och Seco Tools och pratade om socialförsäkringsfrågor, utbildning, infrastruktur och mycket mer. Det var ett väldigt bra besök i länets norra delar och mycket nyttigt för mig att se dessa båda verksamheter. De är båda stora industriföretag och har som sådana unika utmaningar som vi som politiker måste arbeta för att möta.

zander-kallsäby

 

P1000556