Gör inte landsbygden till ett enda stort museum

Jag intervjuades av Svenskt Näringsliv:

Efter alla år som lantbruksföretagare är det uppenbart för honom vilken uppgift Sveriges politiker måste ta sig an: att hitta en balans mellan miljö och produktion.

– Pendeln har slagit över. Risken är att vi straffar bort alla näringsidkare som kan utveckla Sverige och ta oss in i det gröna samhället. Man saknar inte kon förrän båset är tomt, som man brukar säga.

Denna utveckling vill han bryta, varför han inför valet 2018 siktar på att komma in i riksdagen. Landsbygdsnäringarna måste, menar han, börja ses som en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle och inte som idag, ett hinder.

– Vi bönder brukar jorden och skogen, vi förbrukar den inte. Jord- och skogsbruk är den enda egentligt hållbara produktionen. Så länge solen skiner, så länge växter planteras och regnet faller så går det här runt. Ska vi kunna gå in i det biobaserade samhället borde vi öka produktionstakten, inte reglera sönder branschen. Gröna material kan ersätta bränslen, plaster och annat miljöfarligt. Det är otroligt att detta inte uppvärderas. I stället tillåts andra krafter styra, som vill att allt ska stå still på landsbygden.

Bonde och politiker

Jag är inte bara politiker brukar jag säga, jag är bonde också. Egentligen är jag mer bonde än politiker om man ser till min bakgrund och utbildning. Men det är klart att det är som politiker jag märks, bonderiet är lite mer i bakgrunden vilket är skönt ibland. Du kan läsa eller titta på en intervju jag gjorde idag om hur jag kombinerar att vara bonde med mina politiska uppdrag.

 

Väldigt bra träff med Mellanskog

Jag träffade idag Mellanskog på Brunnby här i Västerås. Deras ordförande Karin Perers var med, hon är förstås även centerpartistisk kyrkopolitiker. De presenterade Mellanskog och vi hade en mycket bra diskussion om en rad frågor inklusive äganderättsfrågan där vi har en samsyn.

Några fler bilder finns på partiets webbplats.