Gör inte landsbygden till ett enda stort museum

Jag intervjuades av Svenskt Näringsliv:

Efter alla år som lantbruksföretagare är det uppenbart för honom vilken uppgift Sveriges politiker måste ta sig an: att hitta en balans mellan miljö och produktion.

– Pendeln har slagit över. Risken är att vi straffar bort alla näringsidkare som kan utveckla Sverige och ta oss in i det gröna samhället. Man saknar inte kon förrän båset är tomt, som man brukar säga.

Denna utveckling vill han bryta, varför han inför valet 2018 siktar på att komma in i riksdagen. Landsbygdsnäringarna måste, menar han, börja ses som en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle och inte som idag, ett hinder.

– Vi bönder brukar jorden och skogen, vi förbrukar den inte. Jord- och skogsbruk är den enda egentligt hållbara produktionen. Så länge solen skiner, så länge växter planteras och regnet faller så går det här runt. Ska vi kunna gå in i det biobaserade samhället borde vi öka produktionstakten, inte reglera sönder branschen. Gröna material kan ersätta bränslen, plaster och annat miljöfarligt. Det är otroligt att detta inte uppvärderas. I stället tillåts andra krafter styra, som vill att allt ska stå still på landsbygden.

Väldigt bra träff med Mellanskog

Jag träffade idag Mellanskog på Brunnby här i Västerås. Deras ordförande Karin Perers var med, hon är förstås även centerpartistisk kyrkopolitiker. De presenterade Mellanskog och vi hade en mycket bra diskussion om en rad frågor inklusive äganderättsfrågan där vi har en samsyn.

Några fler bilder finns på partiets webbplats.

Tuhundra vintermarknad

Idag var första Tuhundra vintermarknad i Dingtuna bygdegård. Besökarrekord, skulle jag säga, men det var ju första gången för marknaden. Hela bygden kom till bygdegården även om vädret var grått och kallt.

Landshövding Minoo Akhtarzand inledningstalade. Därefter fick jag säga några ord om de nästan 270 bostäder som kommer byggas i Dingtuna, på ytan mellan skolan och järnvägen. Jag tror att det kommer bli väldigt bra för Dingtuna för det knyter samman den nyare samhället med den äldre delen av bygden.

Svar om kilometerskatten

Jag svarar idag i VLT på replik om regeringens kilometerskatt.

Clas Lundberg hävdar den 23 november att jag pratar strunt om kilometerskatten som utreds av regeringen. Det är en skatt på tunga transporter som miljöminister Karolina Skog (MP) har bekräftat ska bli verklighet.

Clas Lundberg hävdar att landsvägstrafiken är kraftigt subventionerad. Mig veterligen finns inte någon sådan subvention. Men även om sådan subvention skulle finnas förändrar det inget i frågan om kilometerskattens potentiella skadlighet för företagandet i länet.

Om kilometerskatten skulle införas kommer tunga transporter med lastbil belastas med upp till så mycket som 26 kronor per mil i extra skatt. Det skulle innebära extra kostnader på 101 miljoner kronor per år för tunga transporter i Västerås och nästan lika mycket till för resten av länet. En sådan skatt drabbar framförallt små företagare i gles- och landsbygd men den extra kostnaden skulle betalas av konsumenter överallt i och med höjda priser på varor och tjänster.

Centerpartiet tror att hållbara och miljövänliga transporter ska stimuleras fram med morötter och inte piskor. Därför uppmanar vi regeringen att omedelbart slänga alla tankar på kilometerskatt i papperskorgen.

SVT uppmärksammar den farliga kilometerskatten

För en tid sedan besökte jag Svånö gård utanför Västerås som drivs av familjen Sommar. Syftet var att titta på hur regeringens kilometerskatt skulle drabba dem och facit är inte trevlig läsning. SVT var där och filmade och intervjuade mig men har inte publicerat något förrän igår då en artikel dök upp.

– Det här är ett förslag som vi uppmanar regeringen att slänga i papperskorgen. Den här ”kilometerskatten” skulle vara förödande om den blev verklighet. 20-26 kronor per mil har man pratat om och det skulle slå direkt mot de företag som finns på landsbygden, säger Lars Kallsäby (C), kommunalråd Västerås.

Skrota kilometerskatten

Igår var det strålande väder när jag besökte Ingrid och Henrik Sommar på Svånö gård i Rytterne utanför Västerås. Jag ville uppmärksamma regeringens urusla idé om att lägga en kilometerskatt på tunga transporter upp till så mycket som 26 kr per mil. Det skulle enligt beräkningar innebära nästan 100 000 kr extra per år för en tung lastbil i Västmanland. I fallet Svånö gård så uppskattar de att det skulle drabba dem med cirka 20 000 kr extra per år bara på mjölktransporter. Mycket tillkommer dock på det för allt annat de är i behov av ska förstås också transporteras. I slutänden innebär kilometerskatten högre konsumentpriser eller att gårdar som Svånö hotas av nedläggning. Jag vill också påpeka att Svånö är en av bara fem kvarvarande mjölkgårdar i Västerås kommun.