Lindbom förbiser en del om rut

Svar på replik på min debattartikel om rut.

När rut nu fyller 10 år bör vi hylla reformerna för att de skapat arbetstillfällen och gett människor möjlighet att få hjälp med sysslor i hemmen. Att skylla olika missförhållanden i vårt samhälle på rot och rut är bara missvisande.

Rut-avdraget måste utvecklas

Debattartikel i BBL/At och Sala Allehanda.

Rutavdraget är en succé som vi måste utveckla. Svarta jobb har blivit vita och helt nya arbetstillfällen har skapats tack vare rut, vilket har genererat mer pengar till den gemensamma välfärden. En majoritet av de jobb som skapats genom rut har tagits av kvinnor och nästan hälften av de som fått jobb genom rut var arbetslösa när de anställdes, enligt Företagarna.

Sommarkrisen 2017 avvärjd för stunden

Under 2 års tid sedan början av 2015 pågår ett helt otroligt arbete med IT outsourcing inom Transportsstyrelsen som utsätter svenska medborgare, företag, militära intressen och svenska allmänna intressen för stor  fara.

SÄPO, Försvarsmakten och så småningom polis och rättsväsende är inkopplat och det slutar med att en GD får gå och döms senare till böter. Allt detta kommer inte allmänheten och den politiska oppositionen till känna förrän nu ibörjan på juli 2017.

Regeringen som ytterst ansvarig för att styra landet agerar på inget sätt kollektivt utan endast ett par ministrar  försvars och inrikesminister vet något  och ansvarig minister och statsminister får veta i samband med att ansvarig GD ges sparken , men inte ens då informerar regeringen riksdagen.

När detta nu blir känt tack vare media så agerar oppositionen blixtsnabbt trots sommarledigheten. Tre ministrar kallas in till extra utskottsförhör. Alllmänheten börjar få vidden av denna osannolika händelse. Till slut tvingas statsminister Stefan Löfven ut  och har en presskonferens med tre myndighetschefer. SÄPO, ÖB och ny Gd för Transportsstyrelsen som ger en ganska tydlig och klar bild över vad som hänt och vad man vidtagit för åtgärder.  Man kan inte garantera att spridning av hemliga uppgifter till icke skyddsklassad personal kan ha hamnat i orätta händer, men man tror inte det.

Svajigare och mer uppseendeväckande blir det när Statsministern ska beskriva att Samarbetsregeringen jobbar extremt uttalat i sina respektive stuprör. Statsministern finner det närmast ologiskt att hans ministrar skulle utbyta information eller t.o.m involvera honom. Dock medgav han att lite tidigare kunde han dock ha fått informationen. Han avsåg också att senare kanske i höst informera riksdagen och oppositionen och därmed också oss medborgare om den största säkerhetsrisk vi troligen utsatts för i moden tid.

Förutum detta myndighetshaveri så framkommer med  all tydlighet att information och kommunikation inom regeringen känns minst lika haveriartad. Ett  nytillträtt Säkerhetsråd där både statsminister, inrikes o försvarsminister ingår, en särskild samordningsminister  som tydligen inte har något att samordna då  alla tydligen jobbar i sina stuprör , trots detta ges ingen möjlighet att informera om en skandal i kolossalformat . Ygeman påstår att man har ingen lokal att vara i som är tillräckligt skyddsklassad för att ta detta på tu man hand.

Statsministern kallar in alla partiledare och ger den information han tänkt ge längre fram om inte en fungerande media hittat denna skandal eller haveri som statsministern själv benämner händelsen.

Dagen efter går Alliansens partiledare ut och kräver tre ministrars avgång genom att begära misstroendevotum omedelbart.  Infrastruktur, Inrikes och Försvarsminister .

Nu blir det dock reaktion, först anklagar regeringen opppositionen för att vara oansvarig och att t.o.m  förra regeringen låg bakom att myndigheten havererat under den här mandatperioden.  Detta genom att det var alliansen som öppnade upp för outsourcing och riksdagen röstade t.o.m för att möjliggöra utländska lagringstjänster. Alla partier utom V röstade för.

Löfven reagerar med att inte utlösa en total regeringskris genom att avgå utan han ombildar sin regering dock utmanar han genom att inte låta Försvarsministern gå. Inrikesministern premieras genom att bli ny S gruppledare i Riksdagen.

Alliansen får delvis effekt av sitt krav, men tvekar på att kräva en extrainkallad riksdag för att endast ställa misstroendevotum mot Försvarsministern. Det kan nog vara klokt dels var han en av de tre ministrar som kanske ändå minst får anses klandervärdig om man nu inte fått veta något konfendensiellt på utskottsförhören.

Slutligen kan man ju också undra om denna märkliga regering med alla sina ministrar om fler borde synas. Vad visste och gjorde IT ministern ,först Kaplan och nu Peter Eriksson . Då det mesta av detta myndighetshaveri fanns hos infrastrukturministern så lyder ju hon under Näringsdepartementet och där är Mikael Damberg departementschef , men någon samordning verkar ju inte den här regeringen syssla med så han var väl lika ovetande som alla andra.

Jag tror det kommer mera. Dock var det klokt av Löfven trots att han helt motvilligt gjorde denna omöblering relativt snabbt. Det var också klokt av alliansen att lugna sig med Försvarsministern till längre fram , det kan nog vara smart att invänta efter mer spaning  om vårt största myndighetsförfall i moden tid. Det kan både ge fler ministrar och ev. stanna med dessa två att ge foten.

 

Den politiska härdsmältan sommaren 2017

Idag den 26/7 juli tiilkännagav de fyra alliansledarna att de gemensamt vill att talmannen kallar in riksdagen för att där ställa misstroendevotum mot tre av Löfvens ministrar. Egentligen fanns inget alternativ, möjligtvis kunde man väntat, men då skulle ändå spekulationerna om hur oppositionen tänkt agera florerat rätt mycket.

Alliansen har ju tagit intiativ till tre utskottsförhör sedan bomben om regeringens tafatthet kring transportstyrelsens minst sagt häpnadsväckande agerande för 2 år sedan kommit ut i offentlighetens ljus.

Statsministerns extrema saktfärdighet att inte göra något utan hävda att stuprören är lag och norm blir nu allt att döma hans fall.

Av tre onda ting (att ta förlusten och bli av med tre ministrar på ett bräde, att avgå och låta talmannen fiska fram en ny regeringsbildare, att avgå och utlysa extraval mindre än ett år före ordinarie val) så svettas just nu Löfven vilket ska han välja.

Socialdemokraterna har ju trots allt överlevt tunga fall tidigare om än inte tre (två tyngre ) på en gång.

Den sluge tänker nu går jag och se vilket kaos det blev.

Den fege gör inget.

Den kloke sparkar alla tre och utser tre nya stjärnskott och ger järnet och inser att svenska folket glömmer fort och risken att de blir rösttrötta är i farozonen.

Hittills har han ju inte velat göra så mycket utan låta allt flyta på. Jag tror han väljer att sparka Johansson och kommer hota med att avgå om Ygeman och Hultkvist får gå.

Fanbärare

Idag hade jag äran att vara fanbärare i Prideparaden. Vårt C-gäng syntes nog ganska väl på grund av vår stora och snygga fana. Den vajade vackert i vinden när vi gick med alla de andra längs gatorna i centrum som åminnelse för allt vi står för.

Pride var i år igen ett bra tillfälle att prata med människor om vad de funderar på just nu. För en del handlar det om byggnadsärenden, för andra om trygghetsfrågor. Jag försöker alltid ta mig tid att alltid lyssna på människor, ett samtal öga mot öga är oftast värt mycket mer än ett mejl eller telefonsamtal.

Här finns fler bilder från dagen.