Centerpartiets budget

Idag presenterade Annie Lööf och Emil Källström vår budget vid en presskonferens i Stockholm. I ett pressmeddelande uttalar jag mig om budgeten. Det snappades upp av VLT.

– Vi satsar cirka tre miljarder mer än regeringen på trygghet de kommande tre åren och vi har tidigare föreslagit minst 2 000 fler poliser. Vi avsätter nu avsevärt mer resurser än vad som krävs för detta. Det gör vi för att vi vill se en närmare polis i hela Västmanland, i hela landet. Alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor, säger Lars Kallsäby kommunalråd i Västerås.

Enligt Centerpartiets budget ska alla som jobbar och pensionärer få mer pengar i plånboken. Vård, skola och omsorg är andra områden som Centerpartiet vill tillföra mer pengar.

– Ett viktigt område i vår budget är att vi sänker skatten på pensioner mer än regeringen nästa år. 2018 handlar det om att en pensionär som har 14 000 kronor i månaden får ytterligare 3 500 kronor mer i plånboken per år. Efter det beloppet sänker vi skatten minst lika mycket som regeringen. Skattesänkningen riktas mot de med lägst pensioner och vi höjer också garantipensionen för de pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt, säger Lars Kallsäby.

5 miljarder i höjd skatt med förslag om 3:12-regler

Det är med stor förvåning som jag konstaterar att den rödgröna regeringen har ändrat inriktningen på en utredning som startades av Alliansen med syfte att förenkla regelverket för 3:12-reglerna så att resultatet nu är kraftigt höjda skatter på småföretag.

4 av 5 jobb skapas i småföretag och syftet med utredningen av de impopulära 3:12-reglerna var att göra det enklare för just dessa företag att skapa nya jobb. Ska fler jobb växa fram måste regelverken främja och uppmuntra till företagande.

– I stället för att förenkla reglerna föreslår regeringens utredare nu 5 miljarder i skattehöjningar för svenska småföretag. Om utredningens förslag blir verkligheten kan det drabba uppskattningsvis 5 000 – 10 000 företag i Västmanland.

Regeringens företagarfientliga politik fortsätter alltså och det kommer att slå hårt mot jobb och företag i länet. Nu måste regeringen återvisa denna utredning liksom den om kilometerskatt och byta riktning på sin politik för att Sverige ska kunna stå konkurrenskraftigt i framtiden.