Kommentar från centerstämman: Klyftorna måste minskas

VLT kontaktade mig för en kommentar om centerstämman.

Trött, men nöjd, efter stämmans första dag kunde han på torsdagskvällen konstatera att väldigt många frågor redan hade kommit upp.

– Centerpartiet breddar sig. Vi talar om miljöfrågor och att hela Sverige ska leva. Men nu talar vi också om trygghetsfrågor, bostadspolitik och mycket annat.

Själv satt han i en av stämmans många kommittéer, som förberedde vilka förslag som skulle komma upp och behandlas.

– Själv satt jag i bostadskommittén, eftersom jag har arbetat med sådana frågor tidigare.

I bevakningen av stämman har det hittills handlat en hel del om Centerpartiets motstånd mot Systembolaget och partiledaren Annie Lööfs tal, där hon riktade sig emot alla typer av extremism.

– Det var ett starkt tal, där hon fördömde både höger- och vänsterextremism, liksom islamism. Hon gjorde en stark markering. Det var den delen av hennes tal som fick de starkaste applåderna. Jag tyckte att det var ett starkt tal.

När Kallsäby själv får välja viktiga frågor så talar han mer om sociala klyftor:

– Det går bra för Sverige, men inte för hela Sverige. Det finns stora klyftor mellan både stad och land och nysvenskar och infödda svenskar. Det är en mycket viktig fråga för framtiden. Klyftorna måste minskas.

Centerpartiet har under senare år kallats nyliberalt, något som Kallsäby i stort sett inte håller med om.

– Jag skulle istället sätta epitetet socialliberal, inte minst när det gäller just att minska klyftorna i samhället.

Lars Kallsäby, och en rad andra centerpartistiska politiker, har lämnat vin en motion om att inför kommunala poliser. För Västerås del tänker Kallsäby där på områden som Bäckby, där han anser att kommunala poliser skulle öka tryggheten.

– Jag tror att den kommer att behandlas på lördag. Den kommer att få mothugg, det vet jag. Men den startar åtminstone en diskussion.

Han har också två andra motioner på gång:

– Det är dels en skolmotion, som handlar om att vi borde ta en liten paus med religiösa friskolor och se över regelverket. Dels är det en miljömotion, som handlar om att regelverket för miljömålen inte ska vara så visionärt utan snarare vara mer konkret.

Och vilka ser du som ditt partis huvudmotståndare:

– På riksnivå är det Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.

Lindbom förbiser en del om rut

Svar på replik på min debattartikel om rut.

När rut nu fyller 10 år bör vi hylla reformerna för att de skapat arbetstillfällen och gett människor möjlighet att få hjälp med sysslor i hemmen. Att skylla olika missförhållanden i vårt samhälle på rot och rut är bara missvisande.

Rut-avdraget måste utvecklas

Debattartikel i BBL/At och Sala Allehanda.

Rutavdraget är en succé som vi måste utveckla. Svarta jobb har blivit vita och helt nya arbetstillfällen har skapats tack vare rut, vilket har genererat mer pengar till den gemensamma välfärden. En majoritet av de jobb som skapats genom rut har tagits av kvinnor och nästan hälften av de som fått jobb genom rut var arbetslösa när de anställdes, enligt Företagarna.

Medlemsomröstning till region och landsting

Nu är medlemsomröstningen till region och landsting igång i Västmanland. Medlemmar har fått information om hur de kan rösta.

Jag hoppas förstås på ditt förtroende att stå högt upp på riksdagslistan och vara den senare som tar tillbaka vårt riksdagsmandat.