Centerpartiets budget

Idag presenterade Annie Lööf och Emil Källström vår budget vid en presskonferens i Stockholm. I ett pressmeddelande uttalar jag mig om budgeten. Det snappades upp av VLT.

– Vi satsar cirka tre miljarder mer än regeringen på trygghet de kommande tre åren och vi har tidigare föreslagit minst 2 000 fler poliser. Vi avsätter nu avsevärt mer resurser än vad som krävs för detta. Det gör vi för att vi vill se en närmare polis i hela Västmanland, i hela landet. Alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor, säger Lars Kallsäby kommunalråd i Västerås.

Enligt Centerpartiets budget ska alla som jobbar och pensionärer få mer pengar i plånboken. Vård, skola och omsorg är andra områden som Centerpartiet vill tillföra mer pengar.

– Ett viktigt område i vår budget är att vi sänker skatten på pensioner mer än regeringen nästa år. 2018 handlar det om att en pensionär som har 14 000 kronor i månaden får ytterligare 3 500 kronor mer i plånboken per år. Efter det beloppet sänker vi skatten minst lika mycket som regeringen. Skattesänkningen riktas mot de med lägst pensioner och vi höjer också garantipensionen för de pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt, säger Lars Kallsäby.

Lindbom förbiser en del om rut

Svar på replik på min debattartikel om rut.

När rut nu fyller 10 år bör vi hylla reformerna för att de skapat arbetstillfällen och gett människor möjlighet att få hjälp med sysslor i hemmen. Att skylla olika missförhållanden i vårt samhälle på rot och rut är bara missvisande.

Rut-avdraget måste utvecklas

Debattartikel i BBL/At och Sala Allehanda.

Rutavdraget är en succé som vi måste utveckla. Svarta jobb har blivit vita och helt nya arbetstillfällen har skapats tack vare rut, vilket har genererat mer pengar till den gemensamma välfärden. En majoritet av de jobb som skapats genom rut har tagits av kvinnor och nästan hälften av de som fått jobb genom rut var arbetslösa när de anställdes, enligt Företagarna.

Sommarkrisen 2017 avvärjd för stunden

Under 2 års tid sedan början av 2015 pågår ett helt otroligt arbete med IT outsourcing inom Transportsstyrelsen som utsätter svenska medborgare, företag, militära intressen och svenska allmänna intressen för stor  fara.

SÄPO, Försvarsmakten och så småningom polis och rättsväsende är inkopplat och det slutar med att en GD får gå och döms senare till böter. Allt detta kommer inte allmänheten och den politiska oppositionen till känna förrän nu ibörjan på juli 2017.

Regeringen som ytterst ansvarig för att styra landet agerar på inget sätt kollektivt utan endast ett par ministrar  försvars och inrikesminister vet något  och ansvarig minister och statsminister får veta i samband med att ansvarig GD ges sparken , men inte ens då informerar regeringen riksdagen.

När detta nu blir känt tack vare media så agerar oppositionen blixtsnabbt trots sommarledigheten. Tre ministrar kallas in till extra utskottsförhör. Alllmänheten börjar få vidden av denna osannolika händelse. Till slut tvingas statsminister Stefan Löfven ut  och har en presskonferens med tre myndighetschefer. SÄPO, ÖB och ny Gd för Transportsstyrelsen som ger en ganska tydlig och klar bild över vad som hänt och vad man vidtagit för åtgärder.  Man kan inte garantera att spridning av hemliga uppgifter till icke skyddsklassad personal kan ha hamnat i orätta händer, men man tror inte det.

Svajigare och mer uppseendeväckande blir det när Statsministern ska beskriva att Samarbetsregeringen jobbar extremt uttalat i sina respektive stuprör. Statsministern finner det närmast ologiskt att hans ministrar skulle utbyta information eller t.o.m involvera honom. Dock medgav han att lite tidigare kunde han dock ha fått informationen. Han avsåg också att senare kanske i höst informera riksdagen och oppositionen och därmed också oss medborgare om den största säkerhetsrisk vi troligen utsatts för i moden tid.

Förutum detta myndighetshaveri så framkommer med  all tydlighet att information och kommunikation inom regeringen känns minst lika haveriartad. Ett  nytillträtt Säkerhetsråd där både statsminister, inrikes o försvarsminister ingår, en särskild samordningsminister  som tydligen inte har något att samordna då  alla tydligen jobbar i sina stuprör , trots detta ges ingen möjlighet att informera om en skandal i kolossalformat . Ygeman påstår att man har ingen lokal att vara i som är tillräckligt skyddsklassad för att ta detta på tu man hand.

Statsministern kallar in alla partiledare och ger den information han tänkt ge längre fram om inte en fungerande media hittat denna skandal eller haveri som statsministern själv benämner händelsen.

Dagen efter går Alliansens partiledare ut och kräver tre ministrars avgång genom att begära misstroendevotum omedelbart.  Infrastruktur, Inrikes och Försvarsminister .

Nu blir det dock reaktion, först anklagar regeringen opppositionen för att vara oansvarig och att t.o.m  förra regeringen låg bakom att myndigheten havererat under den här mandatperioden.  Detta genom att det var alliansen som öppnade upp för outsourcing och riksdagen röstade t.o.m för att möjliggöra utländska lagringstjänster. Alla partier utom V röstade för.

Löfven reagerar med att inte utlösa en total regeringskris genom att avgå utan han ombildar sin regering dock utmanar han genom att inte låta Försvarsministern gå. Inrikesministern premieras genom att bli ny S gruppledare i Riksdagen.

Alliansen får delvis effekt av sitt krav, men tvekar på att kräva en extrainkallad riksdag för att endast ställa misstroendevotum mot Försvarsministern. Det kan nog vara klokt dels var han en av de tre ministrar som kanske ändå minst får anses klandervärdig om man nu inte fått veta något konfendensiellt på utskottsförhören.

Slutligen kan man ju också undra om denna märkliga regering med alla sina ministrar om fler borde synas. Vad visste och gjorde IT ministern ,först Kaplan och nu Peter Eriksson . Då det mesta av detta myndighetshaveri fanns hos infrastrukturministern så lyder ju hon under Näringsdepartementet och där är Mikael Damberg departementschef , men någon samordning verkar ju inte den här regeringen syssla med så han var väl lika ovetande som alla andra.

Jag tror det kommer mera. Dock var det klokt av Löfven trots att han helt motvilligt gjorde denna omöblering relativt snabbt. Det var också klokt av alliansen att lugna sig med Försvarsministern till längre fram , det kan nog vara smart att invänta efter mer spaning  om vårt största myndighetsförfall i moden tid. Det kan både ge fler ministrar och ev. stanna med dessa två att ge foten.

 

Debatt: Löfven möblerar om regeringen efter it-haveriet

Det vi bevittnat i svensk politik under den senaste veckan är ett historiskt unikt haveri, det handlar förstås om it-haveriet inom Transportstyrelsen och regeringen.

Alliansens fyra partiledare meddelade tillsammans att de vill väcka misstroendeförklaring mot tre socialdemokratiska statsråd – inrikesminister Anders Ygeman, infrastrukturminister Anna Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist. Vi ser hur allvarlig krisen är, såväl i sakfrågan som politiskt och vi tar vårt ansvar. Efter att ha blivit informerade av statsråden såväl som Stefan Löfven under den senaste veckan så har Alliansen kommit fram till att förtroendet nu är förbrukat.

Som direkt följd av Alliansens misstroendeförklaring valde Stefan Löfven att möblera om i sin regering. Anna Johansson och Anders Ygeman fick gå, Peter Hultqvist sitter kvar. Hur Alliansen kommer hantera att försvarsministern sitter kvar återstår att se. Personligen anser jag att Hultqvist överlag har varit en bra minister så det är värt att tänka några extra gånger innan hans öde bestäms.

Jag vill påminna om att det är två sammankopplade och allvarliga kriser som har utvecklats. Dels är det att Transportstyrelsen har satt rikets säkerhet på spel. Stora mängder sekretessbelagd information om både enskilda och riket har kommit personer utan säkerhetsprövning till del. I dagsläget är det oklart hur denna information har spridits vidare, men det är troligt att främmande makt kan ha fått tillgång till känslig information om vår infrastruktur, körkortsregister, och personer med skyddad identitet. Det är sådan information som kan användas för att skada enskilda och Sverige.

Dels är det regeringens hanterande av Transportstyrelsens it-haveri, ett haveri i sig själv av stora mått. Anna Johansson är den som varit mest utsatt som minister ansvarig för Transportstyrelsen. Anders Ygeman och Peter Hultqvist fick enligt uppgift kännedom om it-haveriet för över ett år sedan, om att säkerhetsklassad information från Transportstyrelsen kan ha läckt till främmande makt.

Vi kan konstatera att ingen av de tre ministrarna har fört information om läget vidare till varandra eller till statsministern. De verkar alla mena att “det är inte mitt ansvar”. Jag konstaterar att det är uppenbart att de har försummat sitt ansvar.

Statsministern har lett en regering som består av stuprör som inte verkar kommunicera med varandra. Det här är inte information man pratar om över fika, lär Anders Ygeman ha sagt. Kanske inte, men Stefan Löfven instiftade ett säkerhetspolitiskt råd, där han själv och flertalet andra ministrar ingår inklusive Peter Hultqvist och Anders Ygeman. Där har de uppenbarligen inte heller lyft ärendet. För att inte nämna samordningsminister Ibrahim Baylan, vad är det han har samordnat?

Regeringen försöker nu blanda bort korten genom att påstå att felet här ligger i att det handlar om upphandling eller outsourcing och att det är den tidigare alliansregeringens fel. Transportstyrelsens upphandling inleddes visserligen 2014, den slutfördes dock av den nuvarande regeringen. Det var även då beslut om att bryta mot bland annat sekretesslagstiftningen fattades.

Att Alliansen tappat förtroende för ministrarna handlar inte om att myndigheter gör upphandling, utan om hur regeringen agerat givet att myndigheten bröt mot lagen och att regeringen känt till detta under en lång tid men brustit i sitt agerande.

Annie Lööf sa att det är vår plikt att agera mot ansvarslöshet. Vi har nu som en enad Allians agerat. I och med dagens beslut verkar Stefan Löfven slutligen förstått allvaret i det som hänt. Han har entledigat två ministrarna, utsett två nya och flyttat runt andra.  Om än stukad, fortsätter Stefan Löfven leda sin minoritetsregering.

Den politiska härdsmältan sommaren 2017

Idag den 26/7 juli tiilkännagav de fyra alliansledarna att de gemensamt vill att talmannen kallar in riksdagen för att där ställa misstroendevotum mot tre av Löfvens ministrar. Egentligen fanns inget alternativ, möjligtvis kunde man väntat, men då skulle ändå spekulationerna om hur oppositionen tänkt agera florerat rätt mycket.

Alliansen har ju tagit intiativ till tre utskottsförhör sedan bomben om regeringens tafatthet kring transportstyrelsens minst sagt häpnadsväckande agerande för 2 år sedan kommit ut i offentlighetens ljus.

Statsministerns extrema saktfärdighet att inte göra något utan hävda att stuprören är lag och norm blir nu allt att döma hans fall.

Av tre onda ting (att ta förlusten och bli av med tre ministrar på ett bräde, att avgå och låta talmannen fiska fram en ny regeringsbildare, att avgå och utlysa extraval mindre än ett år före ordinarie val) så svettas just nu Löfven vilket ska han välja.

Socialdemokraterna har ju trots allt överlevt tunga fall tidigare om än inte tre (två tyngre ) på en gång.

Den sluge tänker nu går jag och se vilket kaos det blev.

Den fege gör inget.

Den kloke sparkar alla tre och utser tre nya stjärnskott och ger järnet och inser att svenska folket glömmer fort och risken att de blir rösttrötta är i farozonen.

Hittills har han ju inte velat göra så mycket utan låta allt flyta på. Jag tror han väljer att sparka Johansson och kommer hota med att avgå om Ygeman och Hultkvist får gå.