Tummen upp till Servicepartner

Jag är ordförande i Konsult och service, styrelsen som är beställare av Servicepartner. I förra veckan hade Servicepartner kick-off och jag kan säga att jag är väldigt stolt över vad vi alla åstadkommer tillsammans, varje dag för våra kunder inom Västerås Stad och i förlängningen alla västeråsare.

Bussar får inte plats på Öster Mälarstrand

Radio P4 Västmanland intervjuade mig om bussar på Öster Mälarstrand.

– Hade vi varit lite mer förutseende så hade vi naturligtvis kunnat ha gjort en bussgata längs med stranden och Öster Mälarstrand, säger Lars Kallsäby, centerpartist och ordförande i Byggnadsnämnden i Västerås.

Halvtidsutvärdering av samarbetet

Denna mandatperioden sitter vi i samarbete med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna och styr Västerås kommun. Vi kom överens om ett 130-punktersprogram och vi har nu utvärderat det så här halvvägs till valet. Vi konstaterar att samarbetet har gått bra och att vi har fått igenom mycket centerpolitik, vilket måste vara måttstocken för oss. Vad gäller en eventuell fortsättning efter valet så lämnar vi dörren öppen för det men vi kan inte nu knyta upp oss i någon speciell konstellation. Jag är för närvarande på resa i USA men Vicki gjorde ett jättebra jobb igår på pressträffen när vi och de andra partierna presenterade halvvägsutvärderingen.

Video

Video

Vad vill Liberalerna i Västerås?

lars-liberalernaIdag går Liberalerna i Västerås ut med en tvetydig invit om att man vill samarbeta med oss i den styrande majoriteten i Västerås Stadshus. Syftet skulle vara att vi i majoriteten är dåliga och om vi antog Liberalernas budgetförslag så skulle det bli mycket bättre. Visserligen pekar man på några områden där samverkan skulle vara möjlig t.e.x. i Regionfrågan, dock inte i sak då man är emot en storregion men om den blir av så vill man samverka för att Västerås ska kunna bli Regionhuvudstad. Här tycker nog alla partier i Västerås lika, dock menar Liberalerna att Anders Teljebäck (S) inte driver frågan tillräckligt hårt.

Sedan radar man upp fråga efter fråga och där andemeningen är den samma, d.v.s. där vi tycker lika så har majoriteten inte skött det tillräckligt bra och sedan pekar man på frågor där vi tycker olika och där har vi då varit extra slösaktiga, gjort dåliga affärer och felprioriteringar

Det är bara att hålla med Richard Appelbom, ledarskribent på VLT, som skriver att ”Liberalerna behöver under hösten visa att de har ändrat attityd. Ett oppositionsparti bör kritisera, men L behöver sänka tonläget för att göra det nya utspelet trovärdigt.”

Ställer man oppositionens budgetförslag bredvid majoritetens så är skillnaden minst mellan Moderaternas och Samverkan för Västerås. I fråga om konstruktivitet och agerande så har nog även här M varit mer hovsamma än just L hittills under mandatperioden.

I politiken ska man aldrig ställa sig i hörn eller stänga dörrar. Under den här mandatperioden så har vi i Samverkan för Västerås ett mandats övervikt och samarbetet ska erkännas går väldigt bra mellan S, C, MP och KD. Vad som händer efter nästa val vet ingen. Den här konstellationen var den starkaste som då gick att få efter valet 2014. Folkpartiet, nu Liberalerna var direkt avvisande till att ingå i en majoritet då. Även om det fanns krafter i partiet som gärna hade sett att man varit med men partiet var då splittrat i frågan.

Att Samverkan för Västerås skulle överge sin majoritetsbudget för att ansluta sig till Liberalernas lite mer ut spejsade budget är inte realistiskt. Däremot att vi kan enas i en rad sakfrågor där vi intar en mer lyssnande och kanske kompromissvänligare attityd kan ju möjligtvis ge en fingervisning om vad som kan hända efter ett val. Jag tror dock likt VLT:s redaktör att L har här lite att bevisa. Historiskt har det dock varit så att inom M finns en större vilja till kompromissande än inom L, men det kan det ju bli ändring på.

Flyktingar kommer att utveckla Västerås

Tillsammans med resten av Samarbete för Västerås skriver jag i dagens VLT.

Vi ska samla oss mot terrorism, förtryck och ondska, mot dem som gör skräck till sitt vapen och vi möta med insatser för demokrati, för öppenhet, för mänskliga rättigheter och för frihet.

Alla människor som söker sig till Västerås och vill vara med och utveckla och bygga vår fina kommun är välkomna, oavsett var man kommer ifrån. De människor som söker sig hit är våra framtida entreprenörer, undersköterskor, lärare, ingenjörer, läkare, byggnadsarbetare med mera.

Som kommun är vårt ansvar för de asylsökande tydligt. Vi ska ordna skola till alla barn och allmän förskola till 3-5 åringar, ordna god man och boende till ensamkommande barn, ta emot och ordna boende för flyktingar enligt avtal med länsstyrelsen och Migrationsverket samt ordna SFI och samhällsorientering för dem som fått permanent uppehållstillstånd.

Kostnaden för att tillhandahålla förskola och skola för asylsökande täcks med medel från Migrations- verket. Regeringen har under hösten också tilldelat 11 miljarder kronor extra till landets kommuner och landsting, varav närmare 79 miljoner tillfaller Västerås. Därutöver får även civilsamhället pengar av regeringen för bättre integration och mottagande.

Trycket är högt på verksamheterna i Västerås stad, men med professionalitet, flexibilitet och kunskap hos våra anställda och ansvariga nämnder kommer vi klara av uppdraget. En nära samverkan med civilsamhället ger bra förutsättningar för att lyckas med integrationen.

På vasteras.se finns information för dig som vill engagera dig i flyktingfrågan. Där finns information om vem som ansvarar för vad, vilka aktörer som du kan lämna bidrag till, eller hur du kan göra en medmänsklig insats.

Det är tillsammans som vi kan skapa ett bra mottagande och en fristad för människor på flykt.

Det finns personer som försöker sätta likhetstecken mellan de flyktingar vi tar emot i Sverige och de terrorister som i de senaste veckorna mördat oskyldiga människor på ett antal platser runt om i världen. Likhetstecknet är inte bara orättvist, det är ovärdigt ett samhälle som säger sig vara ens någorlunda upplyst.

Det handlar om människor som du och jag som flyr från samma våld som vi nyligen sett exempel på i Paris.

Bästa vaccinet mot all form av radikalisering är en lyckad integration där alla känner sig välkomna och får bidra i samhället. En handlingsplan mot våldsbejakande extremism är ett viktigt verktyg och är under framtagande.

Vi får inte låta rädslan ta över. Det är nu som vi ska visa att det öppna och solidariska samhället vi byggt upp också klarar detta.

Mer öppenhet och mer kärlek var svaret när terroristen Anders Bering Breivik mördade barn och unga på Utöya i Norge. Mer öppenhet och kärlek är svaret även denna gång.

Stort genomslag för C i nya majoriteten

Jag tycker till om valresultatet i VLT.

Höstens kommunalval i Västerås gav varken ökat stöd eller egen majoritet till de röd/gröna partierna (S, MP, V) eller Västeråsalliansens partier (M, FP, C, KD) Endast Centerpartiet och Sverigedemokraterna gick fram med både fler röster och mandat.

Inget av de bägge regeringsalternativen kunde få ihop en fungerande majoritet och ej heller ett fungerande minoritetsstyre. Så ser det ut i många kommuner efter valet och då har alla olika varianter av samarbeten vuxit fram för att inte sätta den kommunala verksamheten i totalt baklås.

I Västerås kom det så småningom fram ett samarbete över blockgränsen mellan S, C, MP och KD, dessutom den enda konstellationen som fick ökat mandat och väljarstöd från förra valet. Orsaken till att det blev just dessa partier har flera orsaker.

Socialdemokraterna valde att gå fram som eget alternativ och uteslöt tidigt Vänsterpartiet. Centerpartiet gick till val på att få en borgerlig majoritet, men skrev i vårt program att vi vill ta ansvar för Västerås framtid och uttryckte att vi vill samtala med alla partier som står upp för alla människors lika värde.

Kristdemokraterna som bytt ledning verkade tidigt mer intresserade av majoritetsstyre än opposition. Miljöpartiet uttryckte en besvikelse över att styra i minoritet och ville hellre gå i opposition om det inte gick att få till en majoritet.

Därmed fanns en grund och på den lades ett politiskt program på 130 punkter där alla fyra partierna kunde enas. Därtill enades vi om platser och förhållningssätt och budget.

Centerpartiet har fått stort gehör för våra frågor om att utveckla hela kommunen och införa landsbygdssäkrade beslut. I valrörelsen drev vi hårt frågan om att utveckla flygplatsen, ge stöd till samlingslokaler, förstärka arbetet med en giftfri vardag och lösa datorproblemen inom skolan. Allt detta finns med i det framförhandlade programmet. Skatten blev oförändrad. Vi är också eniga om vår stora utmaning att möta invandringen av nya västeråsare på ett bättre sätt.

Tack vare den förra regeringens politik så har vi rekordstora skatteintäkter med många arbetade timmar och en bra löneutveckling för många grupper. Med nuvarande regerings och även oppositionens budgetförslag kommer förstärkningar till kommunerna.

Detta sammantaget gör att trots stora åtaganden kommer vi att kunna påbörja mindre grupper i förskolan och bättre bemanning inom äldreomsorgen. Kan vi behålla och utveckla nya företag som ger fler jobb och skapa 1 000 nya bostäder varje år och göra de nödvändiga infrastruktursatsningarna som behövs för att hålla ihop hela kommunen så ser vi i Centerpartiet rätt positivt på framtiden. Vi kan inte påverka vad som sker på riksnivå men lokalt ska vi göra vad vi kan för att få ett bra Västerås ännu bättre för alla som bor och verkar här.

 

Vi vill bygga framtidens Västerås

Skriver i VLT tillsammans med de andra gruppledarna.

Vi har enats om 130 punkter som utgör den politiska plattform vi nu baserar vårt styre på. 130 punkter för en kommun där vi prioriterar barnens uppväxt, jobb för alla, där ekologiskt tänkande står i fokus och staden har en stabil ekonomi.

Vi är fyra partier Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som nu formar en stabil majoritet, ett samarbete för att Västerås ska bli en ännu bättre kommun att leva i. Vi gör det för att vi känner ett ansvar och en samhörighet i den politik vi vill föra för att utveckla Västerås.

Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över.

Världsledande företag inom automation, robotik, tåg och energi. Små och stora företag och företag inom de gröna näringarna som bidrar till fler arbetstillfällen.

Vi ska vara stolta över vår landsbygd, våra vackra parker, vårt läge vid Mälaren, vårt starka miljöengagemang och utbudet av nöjen, restauranger, kultur och idrott.

Vi vet dock att vi står inför stora utmaningar inför framtiden.

Den första utmaningen är att bygga ett Västerås som håller ihop. Västeråsarna har olika bakgrund och förutsättningar.

Integrationspolitiken kommer att vara i fokus under de kommande åren, med fokus på bra mottagande, tillgänglig arbetsmarknad, bostäder och människors välbefinnande.

Därför vill vi börja med en riktad satsning där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan erbjudas riktiga arbeten inom staden med avtalsenliga löner kombinerat med utbildning. Staden ska också vara en förebild bland arbetsgivare med en mångfald bland de anställda som speglar Västerås befolkning.

Detta kan ske genom att språkkunskaper och dubbla kulturella kompetenser ses som en fördel i organisationen.

Den andra utmaningen är våra stora framtidsinvesteringar. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun, som ställer allt högre krav på kvaliteten i våra verksamheter.

Detta innebär att vi måste bygga fler bostäder. Hyresrätter ska prioriteras.

Det behövs nya förskolor och skolor, fler äldre-boenden och olika typer av boenden för personer med funktionsnedsättning och vi ska säkerställa att dessa verksamheter fortsatt håller hög kvalitet.

Vi kommer därför att göra en satsning för att minska barngrupperna i förskolan och på fritids samt se till så att alla barn får hjälp med läxläsning i skolan. De lokala värdighetsgarantierna ska utvecklas så att de tydliggör de äldres rättigheter när det gäller bland annat utevistelse, sociala och kulturella aktiviteter och en god måltid.

Det är också viktigt med en rolig och givande fritid för invånare och besökare. För det behöver kommunen säkerställa fungerande anläggningar.

Den tredje utmaningen är att bygga ett Västerås som går i täten för ett miljömässigt hållbart Sverige. De senaste åren har vi arbetat fram bra planer och program för att komma dit, nu gäller det att göra verkstad av dem!

Det kan gälla att satsa på kollektivtrafik såväl som att energieffektivisera kommunens egna fastigheter. Hållbarhetstänket måste genomsyra hela kommunens verksamhet.

Vi ska föra en politik som ger varje individ möjlighet till utveckling, stärker näringslivets möjligheter och tar vara på civilsamhällets kraft i hela Västerås. Vårt ledarskap kommer att innebära en tydlighet i vad vi vill åstadkomma och en stark styrning och ledning för att nå dit, men också transparens och lyhördhet gentemot medarbetare, andra partier och västeråsarna.