Kilometerskatten – ett urbota dåligt förslag

Jag skriver idag i Fagersta-Posten om regeringens kilometerskatt:

Sammanfattningsvis innebär kilometerskatten ökad administration och byråkrati, ökade kostnader för företag och konsumenter, en högst tveksam effekt på lastbilarnas miljöpåverkan, en relativt låg skatteintäkt.

Detta är inte vad vi behöver just nu när vi istället borde fokusera på att göra våra företag så konkurrenskraftiga som möjligt.

Blåljuspersonal behöver stärkt rättsligt skydd

I dagens Fagersta-Posten skriver jag och Johan Hedin om behovet av ökat rättsligt skydd för blåljuspersonal.

Ambulanssjuksköterskor och brandmän skulle under den få samma rättsliga status som poliser. Brottet ska ge samma strafftider som för våld eller hot mot tjänsteman, det vill säga fängelse i högst fyra år, eller vid ringa brott böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom vill vi göra det kriminellt att hindra en utryckning. Det regleras idag i Trafikförordningen och ger endast böter.För att komma tillrätta med problemen måste vi agera på flera olika plan, inte minst genom att lyfta fram och stötta alla de goda exempel som finns på våldsförebyggande arbete. Men vi måste även agera skarpt från politiskt håll. Centerpartiet anser att hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal är nödvändigt.