Centerpartiets budget

Idag presenterade Annie Lööf och Emil Källström vår budget vid en presskonferens i Stockholm. I ett pressmeddelande uttalar jag mig om budgeten. Det snappades upp av VLT.

– Vi satsar cirka tre miljarder mer än regeringen på trygghet de kommande tre åren och vi har tidigare föreslagit minst 2 000 fler poliser. Vi avsätter nu avsevärt mer resurser än vad som krävs för detta. Det gör vi för att vi vill se en närmare polis i hela Västmanland, i hela landet. Alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor, säger Lars Kallsäby kommunalråd i Västerås.

Enligt Centerpartiets budget ska alla som jobbar och pensionärer få mer pengar i plånboken. Vård, skola och omsorg är andra områden som Centerpartiet vill tillföra mer pengar.

– Ett viktigt område i vår budget är att vi sänker skatten på pensioner mer än regeringen nästa år. 2018 handlar det om att en pensionär som har 14 000 kronor i månaden får ytterligare 3 500 kronor mer i plånboken per år. Efter det beloppet sänker vi skatten minst lika mycket som regeringen. Skattesänkningen riktas mot de med lägst pensioner och vi höjer också garantipensionen för de pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt, säger Lars Kallsäby.

Jag kommenterar regeringens budget

Regeringen har lagt sitt budgetförslag vilket jag kommenterar i VLT idag.

Ingen vet exakt hur länge svensk ekonomi kan köra vidare så här, med stigande bopriser, reglerad bostadsmarknad, stigande belåning, minusräntor, ökade statsutgifter, reglerad arbetsmarknad, växande arbetskraftsbrist, ökande tudelning, alltfler långsiktigt utanför arbetsmarknaden

Gör inte landsbygden till ett enda stort museum

Jag intervjuades av Svenskt Näringsliv:

Efter alla år som lantbruksföretagare är det uppenbart för honom vilken uppgift Sveriges politiker måste ta sig an: att hitta en balans mellan miljö och produktion.

– Pendeln har slagit över. Risken är att vi straffar bort alla näringsidkare som kan utveckla Sverige och ta oss in i det gröna samhället. Man saknar inte kon förrän båset är tomt, som man brukar säga.

Denna utveckling vill han bryta, varför han inför valet 2018 siktar på att komma in i riksdagen. Landsbygdsnäringarna måste, menar han, börja ses som en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle och inte som idag, ett hinder.

– Vi bönder brukar jorden och skogen, vi förbrukar den inte. Jord- och skogsbruk är den enda egentligt hållbara produktionen. Så länge solen skiner, så länge växter planteras och regnet faller så går det här runt. Ska vi kunna gå in i det biobaserade samhället borde vi öka produktionstakten, inte reglera sönder branschen. Gröna material kan ersätta bränslen, plaster och annat miljöfarligt. Det är otroligt att detta inte uppvärderas. I stället tillåts andra krafter styra, som vill att allt ska stå still på landsbygden.

Per Åsling besökte oss

Riksdagsledamoten och skatteutskottets ordförande Per Åsling kom idag och hälsade på. Det är som alltid kul att se och prata med Per, vi har en hel del erfarenheter och minnen gemensamt. Med Per blir det alltid högt och lågt, gamla minnen och de senaste politiska händelserna. Jag intervjuade Per för en här videon – tack Per, ses snart igen.

Studiebesök med Rickard Nordin

Idag hade jag den stora äran att få ledsaga riksdagsledamoten Rickard Nordin runt i Västmanland. Rickard började sitt besök i Västerås och där hade jag tyvärr inte möjlighet att vara med. Däremot var jag med Rickard till Fastighetsklimat i Kungsör och Kungsörs ridskola. Vi avslutade kvällen i Köping där Rickard berättade om energiöverenskommelsen för medlemmar.  Här finns bilder.

Idag i Sala Allehanda om kilometerskatten

Idag skriver jag i Sala Allehanda om regeringens kilometerskatt:

Sammanfattningsvis innebär kilometerskatten ökad administration och byråkrati, ökade kostnader för företag och konsumenter, en högst tveksam effekt på lastbilarnas miljöpåverkan, en relativt låg skatteintäkt.

Detta är inte vad vi behöver just nu när vi istället borde fokusera på att göra våra företag så konkurrenskraftiga som möjligt.

Kilometerskatten – ett urbota dåligt förslag

Jag skriver idag i Fagersta-Posten om regeringens kilometerskatt:

Sammanfattningsvis innebär kilometerskatten ökad administration och byråkrati, ökade kostnader för företag och konsumenter, en högst tveksam effekt på lastbilarnas miljöpåverkan, en relativt låg skatteintäkt.

Detta är inte vad vi behöver just nu när vi istället borde fokusera på att göra våra företag så konkurrenskraftiga som möjligt.

Veckans video: Kommentar på det politiska läget

I en livevideo på Facebook kommenterade jag idag det politiska läget med tanke på Moderaternas utspel förra veckan. Annie gick då snabbt ut och sa att Centerpartiet inte kommer förhandla med SD.

Det där med livevideo är nytt för mig och för oss i Västerås. Visst kräver det sitt trixande och det finns mycket som vi kan bli bättre på, framförallt kanske att jag skulle fatta mig lite kortare. Jag tycker nog att det kan bli ett bra komplement till allt annat vi gör.

Skrota förslaget om ändringar i 3:12

Idag var jag på ett bra seminarium om regeringens förslag till ändringar i de så kallade 3:12-reglerna. Johan Lidefelt från Svenskt Näringsliv redogjorde för förslaget och hur det kan slå mot företag och företagare. Även om det kanske finns några mindre dålig delar av förslaget så är det som helhet ett dåligt paket som regeringen borde skrota.