Skylten på Eriksslund

Jag blev intervjuad om skylten bredvid E18 på Erikslund.

– Vi är ju lekmän när det gäller trafikfrågor. Men jag kan väl som lekman ändå få uttrycka att vi har rätt mycket skyltar längs våra vägar och jag hade den personliga uppfattningen att den här skylten inte gör mer skada än vad de skyltarna gör.

Det som Trafikverket har kritiserat är bland annat att skylten visar rörliga bilder, samtidigt som den är placerad i en rörig miljö med många in- och utfarter.

Det finns ju en expertis på Trafikverket och Mark- och miljödomstolen som kanske inte finns inom kommunen. Borde ni inte lyssna på experterna?

– Det finns ju olika experter. När vi fick den här bygglovsansökan första gången hade ju våra tjänstemän tittat på det här och det var ett tjänstemannaförslag att bevilja bygglov. Nu andra gången kunde inte våra tjänstemän rekommendera ett nytt bygglov, utan det här gjorde vi i politiken och det står jag för, säger Lars Kallsäby.

Fanbärare

Idag hade jag äran att vara fanbärare i Prideparaden. Vårt C-gäng syntes nog ganska väl på grund av vår stora och snygga fana. Den vajade vackert i vinden när vi gick med alla de andra längs gatorna i centrum som åminnelse för allt vi står för.

Pride var i år igen ett bra tillfälle att prata med människor om vad de funderar på just nu. För en del handlar det om byggnadsärenden, för andra om trygghetsfrågor. Jag försöker alltid ta mig tid att alltid lyssna på människor, ett samtal öga mot öga är oftast värt mycket mer än ett mejl eller telefonsamtal.

Här finns fler bilder från dagen.

Presenterade förslag om kommunpoliser med Christian Ottosson

Idag fick vi besök från Huddinge. Kommunalrådet Christian Ottosson har skrivit en motion till partistämman om kommunpoliser, en motion som jag och 19 andra centerpartister skriver under på.

Jag pratade med Christian om förslaget i en video:

VLT skrev också om vårt förslag:

– Polisen måste vara ute bland folk, inte tvingas sitta inne på kontoren. Och samtidigt skulle samarbetet mellan socialtjänsten och polisen bli ännu fastare. Kommunpoliserna ska inte arbeta med tunga utredningar, snarare vara ute och skapa trygghet.

Debatt om välfärden i Västerås

Idag var jag med på en debatt anordnad av Almega. Rubriken var ”Vad kommer hända med välfärden i Västerås?”.

–Självklart ska alla medborgare själva kunna välja och välja ifrån utförare inom vård och omsorg.

Lars kallar välfärdsutredningen som en av de mest antiintellektuella förslag som finns.

–Här väljer man alltså att lägga ett förslag som direkt slår mot all företagande inom sektorn, med en kirurgisk precision tar man död på kvinnligt företagande. Vi har sett galna förslag tidigare till exempel löntagarfonder men det här förslaget tar priset, menar Lars.

–Västerås har inte full beredskap att klara den här förändringen. Skulle förslaget gå igenom förväntar jag mig att politiken nationellt tar ansvar för de konsekvenser det medför och också ser till komma med lösningar. Det skulle slå hårt mot medborgarna och mot alla de företag verksamma i sektorn, särskilt mot kvinnligt företagande. Vi måste därför bredda debatten så att alla verkligen förstår vad förslaget innebär, är vi verkligen beredda ge upp valfriheten?