Medlemsomröstning till region och landsting

Nu är medlemsomröstningen till region och landsting igång i Västmanland. Medlemmar har fått information om hur de kan rösta.

Jag hoppas förstås på ditt förtroende att stå högt upp på riksdagslistan och vara den senare som tar tillbaka vårt riksdagsmandat.

Motion om religiösa friskolor

Den här motionen till årets centerstämmor skrev jag innan Kalla Fakta sände sitt reportage om könsuppdelade bussfärder på en muslimsk skola i Stockholm. Jag skrev den med anledning av de många synpunkter jag fått av människor jag mött i Västerås bostadsområden som jag besökt under våren. En fritidsledare sa att möjligheten att låta sina barn gå i en religiös skola på de området försvårade integrationen väldigt mycket. I ett annat område upplevde man att vissa barn var väldigt angelägna om att veta vilken religion man tillhörde. Ytterligare problem var att i vissa trappuppgångar mobbades man ut om man inte tillhörde den i området mest förekommande religionen. I en butik i området förekom att vissa religiösa ledare vägrade ta emot växel från den kvinnliga kassörskan. Jag har tagit del av en mycket hätsk fredagsbön i en av våra moskéer.

Jag har också träffat fantastiskt engagerade människor från olika samfund som gör ett enastående gott arbete i och för kommunen.

Jag vill på inget sett stigmatisera vissa religioner eller människor, men det bekymrar mig mycket att våra friheter som vi och våra förfäder kämpat till oss under 1900 talet och även in nu på 2000 talet så lätt tycks ifrågasättas av vissa och då med skydd av att det skulle handla om kultur eller religionsyttringar.

Därför skrev jag den här motionen, trots att jag både är liberal och kristen.

Motion till Centerpartiets distriktsstämma och Partistämma 2017.
Dags att ompröva frågan kring religiösa friskolor.

För Centerpartiet är valfriheten viktig liksom att det finns en mångfald av skolor att välja mellan. Våra skolor ska givetvis följa våra styrdokument som finns för den svenska skolan. Det gäller allt från värdegrundsuppdrag, som demokrati och alla människors lika värde, till kursplaner. Alla skolor ska ha bra kvalitet och därför behövs en noggrann och bra tillsyn. Det gäller alla skolor.

Det finns en värdekonflikt mellan religionsfrihet och ge alla en likvärdig utbildning. Rätten till undervisning i viss religion eller språk betyder inte att alla olika sekter, religioner, ideologiska sammanslutningar med automatik får driva egna skolor. Det borde gå att säkerställa Europakonventionen om en mänsklig rättighet att uppfostra barn i föräldrarnas religiösa tradition och FN s konvention om medborgerliga rättigheter. Även barnkonventionen talar om barn rättighet till sitt kulturarv.

Jag ser med viss oro på hur fler religiösa friskolor växer fram och alla sköter inte detta med att leva upp till skolinspektionens krav. Ett ökat antal friskolor på religiös grund riskerar att öka segregationen och isolera eleverna från en jämlik, sekulär och mångkulturell skolmiljö. Skolan ska vara en oas fri från religiös och ideologisk påverkan även om man bedriver undervisning om olika religioner och ideologier.

Därför bör centerpartiet besluta att:

Reglerna för konfessionella förskolor och friskolor ska skärpas.
Ett stopp för nya religiösa friskolor införs

Konfessionella inslag ska vara frivilliga och får inte vara en del av undervisningen.

Könsuppdelade lektioner kan aldrig tillåtas motiveras av ideologiska, religiösa eller kulturella skäl. Utan kan endast motiveras av pedagogiska vid vissa speciella tillfällen.

Kilometerskatten – ett urbota dåligt förslag

Jag skriver idag i Fagersta-Posten om regeringens kilometerskatt:

Sammanfattningsvis innebär kilometerskatten ökad administration och byråkrati, ökade kostnader för företag och konsumenter, en högst tveksam effekt på lastbilarnas miljöpåverkan, en relativt låg skatteintäkt.

Detta är inte vad vi behöver just nu när vi istället borde fokusera på att göra våra företag så konkurrenskraftiga som möjligt.

Svar om kilometerskatten

Jag svarar idag i VLT på replik om regeringens kilometerskatt.

Clas Lundberg hävdar den 23 november att jag pratar strunt om kilometerskatten som utreds av regeringen. Det är en skatt på tunga transporter som miljöminister Karolina Skog (MP) har bekräftat ska bli verklighet.

Clas Lundberg hävdar att landsvägstrafiken är kraftigt subventionerad. Mig veterligen finns inte någon sådan subvention. Men även om sådan subvention skulle finnas förändrar det inget i frågan om kilometerskattens potentiella skadlighet för företagandet i länet.

Om kilometerskatten skulle införas kommer tunga transporter med lastbil belastas med upp till så mycket som 26 kronor per mil i extra skatt. Det skulle innebära extra kostnader på 101 miljoner kronor per år för tunga transporter i Västerås och nästan lika mycket till för resten av länet. En sådan skatt drabbar framförallt små företagare i gles- och landsbygd men den extra kostnaden skulle betalas av konsumenter överallt i och med höjda priser på varor och tjänster.

Centerpartiet tror att hållbara och miljövänliga transporter ska stimuleras fram med morötter och inte piskor. Därför uppmanar vi regeringen att omedelbart slänga alla tankar på kilometerskatt i papperskorgen.

5 miljarder i höjd skatt med förslag om 3:12-regler

Det är med stor förvåning som jag konstaterar att den rödgröna regeringen har ändrat inriktningen på en utredning som startades av Alliansen med syfte att förenkla regelverket för 3:12-reglerna så att resultatet nu är kraftigt höjda skatter på småföretag.

4 av 5 jobb skapas i småföretag och syftet med utredningen av de impopulära 3:12-reglerna var att göra det enklare för just dessa företag att skapa nya jobb. Ska fler jobb växa fram måste regelverken främja och uppmuntra till företagande.

– I stället för att förenkla reglerna föreslår regeringens utredare nu 5 miljarder i skattehöjningar för svenska småföretag. Om utredningens förslag blir verkligheten kan det drabba uppskattningsvis 5 000 – 10 000 företag i Västmanland.

Regeringens företagarfientliga politik fortsätter alltså och det kommer att slå hårt mot jobb och företag i länet. Nu måste regeringen återvisa denna utredning liksom den om kilometerskatt och byta riktning på sin politik för att Sverige ska kunna stå konkurrenskraftigt i framtiden.

SVT uppmärksammar den farliga kilometerskatten

För en tid sedan besökte jag Svånö gård utanför Västerås som drivs av familjen Sommar. Syftet var att titta på hur regeringens kilometerskatt skulle drabba dem och facit är inte trevlig läsning. SVT var där och filmade och intervjuade mig men har inte publicerat något förrän igår då en artikel dök upp.

– Det här är ett förslag som vi uppmanar regeringen att slänga i papperskorgen. Den här ”kilometerskatten” skulle vara förödande om den blev verklighet. 20-26 kronor per mil har man pratat om och det skulle slå direkt mot de företag som finns på landsbygden, säger Lars Kallsäby (C), kommunalråd Västerås.

Transportseminarium med Anders Åkesson

Inte nog med att Kristina Yngwe besökte Västerås i onsdags, Solveig Zander besökte vår stad samma dag och idag var Anders Åkesson här. Han och jag hade arrangerat ett seminarium eller rundabordssamtal om transport och bjudit in representanter för flyg, åkare, sjöfart och järnväg. Det var ett mycket intressant och, tror jag, uppskattat samtal. Jag tar en rad saker med mig från diskussionerna och jag tror även Anders gör det. Vi kommer fortsätta jobba tillsammans på transportfrågor i Västerås, Västmanland och hela landet. Tack Anders och tack till alla andra deltagare.