Inget nej till religiösa friskolor

En motion jag hade till partistämman för en vecka sedan gick ut på att stoppa nya religiösa friskolor tills vi hunnit se över lagen och regelverket. Motionen föll men Världen idag skriver om den och två andra motioner på samma ämne.

Tre motioner till centerstämman föreslog begränsningar eller förbud för konfessionella friskolor.

Lars Kallsäby i Västmanland menade sig se en “värdekonflikt mellan religionsfrihet och [att] ge alla en likvärdig utbildning”, och föreslog både skärpta regler för konfessionella förskolor och friskolor, och ett stopp för nya konfessionella friskolor – i linje med ett beslut som togs av Liberalerna förra hösten.

“Med tydlig styrning och ett tydligt uppdrag till Skolinspektionen och skolhuvudmän är det stämmans uppfattning att religionsfrihet och likvärdig utbildning kan gå hand i hand,” svarade Centerpartiet Västmanlands distriktsstämma, som avslog förslaget om ett förbud.

“Styrning, tillsyn och kontroll kan säkerligen skärpas och göras bättre än idag, även utan ett absolut förbud mot religiösa friskolor”.