Jag kommenterar regeringens budget

Regeringen har lagt sitt budgetförslag vilket jag kommenterar i VLT idag.

Ingen vet exakt hur länge svensk ekonomi kan köra vidare så här, med stigande bopriser, reglerad bostadsmarknad, stigande belåning, minusräntor, ökade statsutgifter, reglerad arbetsmarknad, växande arbetskraftsbrist, ökande tudelning, alltfler långsiktigt utanför arbetsmarknaden