Kommenterar Löfvens ommöblering

Jag kommenterade Stefan Löfvens ommöblering av regeringen.

Stefan Löfven har meddelat ommöblering i sin regering till följd av it-haveriet på Transportstyrelsen. Jag kommenterar läget.

Opslået af Lars Kallsäby – Centerpartiet på 27. juli 2017

Debatt: Löfven möblerar om regeringen efter it-haveriet

Det vi bevittnat i svensk politik under den senaste veckan är ett historiskt unikt haveri, det handlar förstås om it-haveriet inom Transportstyrelsen och regeringen.

Alliansens fyra partiledare meddelade tillsammans att de vill väcka misstroendeförklaring mot tre socialdemokratiska statsråd – inrikesminister Anders Ygeman, infrastrukturminister Anna Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist. Vi ser hur allvarlig krisen är, såväl i sakfrågan som politiskt och vi tar vårt ansvar. Efter att ha blivit informerade av statsråden såväl som Stefan Löfven under den senaste veckan så har Alliansen kommit fram till att förtroendet nu är förbrukat.

Som direkt följd av Alliansens misstroendeförklaring valde Stefan Löfven att möblera om i sin regering. Anna Johansson och Anders Ygeman fick gå, Peter Hultqvist sitter kvar. Hur Alliansen kommer hantera att försvarsministern sitter kvar återstår att se. Personligen anser jag att Hultqvist överlag har varit en bra minister så det är värt att tänka några extra gånger innan hans öde bestäms.

Jag vill påminna om att det är två sammankopplade och allvarliga kriser som har utvecklats. Dels är det att Transportstyrelsen har satt rikets säkerhet på spel. Stora mängder sekretessbelagd information om både enskilda och riket har kommit personer utan säkerhetsprövning till del. I dagsläget är det oklart hur denna information har spridits vidare, men det är troligt att främmande makt kan ha fått tillgång till känslig information om vår infrastruktur, körkortsregister, och personer med skyddad identitet. Det är sådan information som kan användas för att skada enskilda och Sverige.

Dels är det regeringens hanterande av Transportstyrelsens it-haveri, ett haveri i sig själv av stora mått. Anna Johansson är den som varit mest utsatt som minister ansvarig för Transportstyrelsen. Anders Ygeman och Peter Hultqvist fick enligt uppgift kännedom om it-haveriet för över ett år sedan, om att säkerhetsklassad information från Transportstyrelsen kan ha läckt till främmande makt.

Vi kan konstatera att ingen av de tre ministrarna har fört information om läget vidare till varandra eller till statsministern. De verkar alla mena att “det är inte mitt ansvar”. Jag konstaterar att det är uppenbart att de har försummat sitt ansvar.

Statsministern har lett en regering som består av stuprör som inte verkar kommunicera med varandra. Det här är inte information man pratar om över fika, lär Anders Ygeman ha sagt. Kanske inte, men Stefan Löfven instiftade ett säkerhetspolitiskt råd, där han själv och flertalet andra ministrar ingår inklusive Peter Hultqvist och Anders Ygeman. Där har de uppenbarligen inte heller lyft ärendet. För att inte nämna samordningsminister Ibrahim Baylan, vad är det han har samordnat?

Regeringen försöker nu blanda bort korten genom att påstå att felet här ligger i att det handlar om upphandling eller outsourcing och att det är den tidigare alliansregeringens fel. Transportstyrelsens upphandling inleddes visserligen 2014, den slutfördes dock av den nuvarande regeringen. Det var även då beslut om att bryta mot bland annat sekretesslagstiftningen fattades.

Att Alliansen tappat förtroende för ministrarna handlar inte om att myndigheter gör upphandling, utan om hur regeringen agerat givet att myndigheten bröt mot lagen och att regeringen känt till detta under en lång tid men brustit i sitt agerande.

Annie Lööf sa att det är vår plikt att agera mot ansvarslöshet. Vi har nu som en enad Allians agerat. I och med dagens beslut verkar Stefan Löfven slutligen förstått allvaret i det som hänt. Han har entledigat två ministrarna, utsett två nya och flyttat runt andra.  Om än stukad, fortsätter Stefan Löfven leda sin minoritetsregering.

Den politiska härdsmältan sommaren 2017

Idag den 26/7 juli tiilkännagav de fyra alliansledarna att de gemensamt vill att talmannen kallar in riksdagen för att där ställa misstroendevotum mot tre av Löfvens ministrar. Egentligen fanns inget alternativ, möjligtvis kunde man väntat, men då skulle ändå spekulationerna om hur oppositionen tänkt agera florerat rätt mycket.

Alliansen har ju tagit intiativ till tre utskottsförhör sedan bomben om regeringens tafatthet kring transportstyrelsens minst sagt häpnadsväckande agerande för 2 år sedan kommit ut i offentlighetens ljus.

Statsministerns extrema saktfärdighet att inte göra något utan hävda att stuprören är lag och norm blir nu allt att döma hans fall.

Av tre onda ting (att ta förlusten och bli av med tre ministrar på ett bräde, att avgå och låta talmannen fiska fram en ny regeringsbildare, att avgå och utlysa extraval mindre än ett år före ordinarie val) så svettas just nu Löfven vilket ska han välja.

Socialdemokraterna har ju trots allt överlevt tunga fall tidigare om än inte tre (två tyngre ) på en gång.

Den sluge tänker nu går jag och se vilket kaos det blev.

Den fege gör inget.

Den kloke sparkar alla tre och utser tre nya stjärnskott och ger järnet och inser att svenska folket glömmer fort och risken att de blir rösttrötta är i farozonen.

Hittills har han ju inte velat göra så mycket utan låta allt flyta på. Jag tror han väljer att sparka Johansson och kommer hota med att avgå om Ygeman och Hultkvist får gå.

Fanbärare

Idag hade jag äran att vara fanbärare i Prideparaden. Vårt C-gäng syntes nog ganska väl på grund av vår stora och snygga fana. Den vajade vackert i vinden när vi gick med alla de andra längs gatorna i centrum som åminnelse för allt vi står för.

Pride var i år igen ett bra tillfälle att prata med människor om vad de funderar på just nu. För en del handlar det om byggnadsärenden, för andra om trygghetsfrågor. Jag försöker alltid ta mig tid att alltid lyssna på människor, ett samtal öga mot öga är oftast värt mycket mer än ett mejl eller telefonsamtal.

Här finns fler bilder från dagen.

Medlemsomröstning till region och landsting

Nu är medlemsomröstningen till region och landsting igång i Västmanland. Medlemmar har fått information om hur de kan rösta.

Jag hoppas förstås på ditt förtroende att stå högt upp på riksdagslistan och vara den senare som tar tillbaka vårt riksdagsmandat.

Riksdagskandidat för Centerpartiet

Medlemsomröstningen om region- och riksdagskandidater är nu i full gång. Jag hoppas du ger mig ditt förtroende som kandidat till riksdagen för Centerpartiet.

Opslået af Lars Kallsäby – Centerpartiet på 12. juni 2017

En till artikel om kommunpolis

I måndags hade jag presskonferens med Christian Ottosson från Huddinge om kommunpoliser. I dag har även Västerås Tidning uppmärksammat det:

Kallsäby är en av centerpartisterna som skrivit under en motion om införandet av kommunpoliser som ska behandlas av Centerpartiets kongress senare i år.

– Även om vi har ett bra samarbete här i Västerås tror vi att en kommunpolis kan göra det bättre, förklarade Lars Kallsäby.

– Vi har tagit det här initiativet i Centerpartiet som ett svar på det brist vi idag ser. Polisen har ingen förmåga att arbeta brottsförebyggande i våra städer och stadsdelar, berättar Christian Ottosson, kommunalråd (C) i Huddinge.

– Det står inskrivet i polislagen att polisen ska förebygga brott och ordningsstörningar. I andra europeiska länder har man löst det med kommunpolis. Det ger lokalkännedom och trygghetsarbetet blir starkare och inte dränerade av resurser, fortsätter Ottosson.

– Om något stort händer så dras resurserna. Är det ett allvarligt brott i länet drar man härifrån. En kommunpolis har sitt lokala område, säger Kallsäby.