Skylten på Eriksslund

Jag blev intervjuad om skylten bredvid E18 på Erikslund.

– Vi är ju lekmän när det gäller trafikfrågor. Men jag kan väl som lekman ändå få uttrycka att vi har rätt mycket skyltar längs våra vägar och jag hade den personliga uppfattningen att den här skylten inte gör mer skada än vad de skyltarna gör.

Det som Trafikverket har kritiserat är bland annat att skylten visar rörliga bilder, samtidigt som den är placerad i en rörig miljö med många in- och utfarter.

Det finns ju en expertis på Trafikverket och Mark- och miljödomstolen som kanske inte finns inom kommunen. Borde ni inte lyssna på experterna?

– Det finns ju olika experter. När vi fick den här bygglovsansökan första gången hade ju våra tjänstemän tittat på det här och det var ett tjänstemannaförslag att bevilja bygglov. Nu andra gången kunde inte våra tjänstemän rekommendera ett nytt bygglov, utan det här gjorde vi i politiken och det står jag för, säger Lars Kallsäby.